Nieuwe subsidieronde in programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

De subsidieoproep Grote Trials 4 is per 19 december jl. opengesteld. De Grote Trials Ronde is bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie moeten nationale impact hebben en direct toepasbaar zijn in de dagelijkse klinische praktijk. Deadline voor het indienen van projectideeën is 3 maart 2020, 14.00 uur.

Deze subsidie valt onder het programma: Goed Gebruik Geneesmiddelen. Het totale subsidiebudget voor deze oproep bedraagt 10 miljoen euro. Deze ronde is erop gericht vraagstellingen te beantwoorden die een groot, kwalitatief hoogwaardig multicenter onderzoek vereisen. Daarom wordt een ondergrens van 1 miljoen euro gehanteerd voor het totale budget, inclusief eventuele cofinanciering. Cofinanciering is geen harde eis in dit geval, maar kan beslist zinvol zijn, zeker voor de implementatie.

Implementatie is voorwaarde
De implementatie moet een substantiële impact hebben op gezondheidswinst, kostenbesparingen en / of kwaliteit van zorg. De route naar implementatie staat reeds in de aanvraag aangegeven. Een voorwaarde voor financiering is dan ook dat, naast een breed draagvlak voor het voorstel, de implementatie van de uitkomsten van het project worden gewaarborgd.

Ranking
Wanneer het budget ontoereikend is, spelen de volgende prioriteiten mee voor toekenning:
• Goed onderbouwde concrete opbrengsten voor de praktijk op het vlak van gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit van zorg;
• Haalbaarheid en doorlooptijd, waarbij de voorkeur uitgaat naar studies die binnen 5 jaar resultaten opleveren die nationale impact hebben;
• Behoefte aan opbouw van bestendige infrastructuur in het betreffende indicatiegebied;
• Onderwerpen die op een kennisagenda staan van bijvoorbeeld FMS, NHG of KNMP.
Hoe meer van deze kenmerken voor de uitgewerkte aanvraag van toepassing zijn, hoe hoger de plaats in de ranking.

Aanvragen kunnen alleen worden via het elektronisch indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). De tekst moet in het Engels zijn, Nederlandstalige aanvragen moeten niet meegenomen. Sluitingsdatum voor het indienen van projectideeën is dinsdag 3 maart 2020, om 14.00 uur.

Heeft u mogelijk interesse? Bekijk dan alle achtergrondinformatie en voorwaarden op de site van ZonMw.

Bron: ZonMw

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.