Nieuwe vergoedingsbedragen opleiding tot huisarts

Vanaf 2021 bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de hoogte van de vergoedingsbedragen voor drie opleidingen die onder centraal werkgeverschap van de SBOH vallen op basis van een eigen kostenonderzoek. Dit zijn de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten. De NZa heeft daartoe de nieuwe ‘Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen’ gepubliceerd.

Deze beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2021 en gaat in op 1 januari 2021. In de beleidsregel zijn de nieuwe vergoedingsbedragen voor de (medische) vervolgopleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten opgenomen. Ook komt de verslavingsarts KNMG vanaf 2021 in aanmerking voor een beschikbaarheidbijdrage voor de opleidingskosten.

De beschikbaarheidbijdrage hoort gemiddeld genomen een kostendekkende vergoeding te zijn. Daarom herijkt de NZa periodiek de vergoedingsbedragen. Voor de specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten stijgen deze bedragen licht. De totale bijdrage aan de SBOH voor de opleiding tot huisarts daalt naar verwachting met ongeveer 3 à 4%.

Verslavingsarts

Met ingang van 1 januari 2021 komt de opleiding tot verslavingsarts KNMG eveneens in aanmerking voor een beschikbaarheidbijdrage. In het kostenonderzoek naar de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen ggz van vorig jaar is al een vergoedingsbedrag berekend voor de verslavingsarts.

Tijdig indienen aanvraag

Let op: opleidende zorgaanbieders moeten vóór 1 oktober 2020 hun aanvraagformulier indienen voor de verlening van de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021. De NZa neemt aanvragen die na deze datum zijn ingeleverd, wel in behandeling tot het einde van het subsidiejaar, maar dan komt een opleidende zorgaanbieder niet meer voor bevoorschotting in aanmerking. Het blijft daarom belangrijk dat zorgaanbieders hun aanvraag voor de beschikbaarheidbijdrage op tijd bij indienen bij de NZa.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.