Nog steeds uitstel herregistratie BIG-register

Het uitstel om te herregistreren in het BIG-register is nog steeds van kracht. Vanwege de coronapandemie is in maart 2020 besloten de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren op te schorten tot nader order.Het is nog niet duidelijk wanneer de herregistratieplicht weer ingaat.

Door Covid-19 wordt er nog steeds een groot beroep gedaan op zorgverleners. Met het uitstel wil het ministerie van VWS voorkomen dat in deze situatie mogelijk zorgverleners worden doorgehaald en daarmee hun bevoegdheid om hun beroep uit te oefenen verliezen.

Inhoud
Op dit moment heeft de minister van VWS nog geen besluit genomen over het moment
waarop de herregistratieplicht weer ingaat. Voor BIG-geregistreerden betekent dit in het kort het volgende:Uw registratie in het BIG-register wordt niet doorgehaald. Ook niet wanneer in de tussenliggende periode uw uiterste herregistratiedatum verstrijkt.

Sommige zorgverleners zien tijdelijk in ‘Mijn BIG-register’ een fictieve herregistratiedatum die ver in de toekomst ligt.

U hoeft op dit moment geen aanvraag voor herregistratie in het BIG-register in te dienen. Mocht u dat toch graag willen doen, bijvoorbeeld als u of uw werkgever dat wenst, dan is dat mogelijk. U kunt hierbij gebruik maken van een papieren formulier. Wilt u dit formulier ontvangen, neem dan contact op met de BIG-informatielijn.

Berichtgeving
Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, ontvangen alle zorgverleners van wie de herregistratie is uitgesteld, bericht van het BIG-register met nadere uitleg.

Zie hier het bericht de uitstel met nadere toelichting van het ministerie van VWS.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Lymeziekte: boek en webcast

De ziekte van Lyme. Het is een ingewikkelde infectieziekte: nog steeds doen wetenschappers veel nieuwe kennis op in de strijd tegen tekenbeetziekten.

Stichting Inhalatie Instituut Nederland

Recent is het Inhalatie Instituut Nederland opgericht. Deze stichting wil de kennis en vaardigheden verbeteren bij inhalatietherapie, van zowel patiënten als van zorgverleners.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.