Noodkreet eerste lijn over dreigend tekort geneesmiddelen

Huisartsen en openbaar apothekers wijzen minister Van Rijn op het toenemend tekort aan geneesmiddelen, met name op het gebied van sedatie en voor de zorg aan patiënten met chronische aandoeningen. Dit baart hen grote zorgen, vooral ook om dat de vraag naar palliatieve zorg in de komende periode zal toenemen.

LHV, NHG, InEen en KNMP geven in een gezamenlijke brief aan minister Van Rijn aan dat een tekort aan dergelijke geneesmiddelen het zeer lastig maakt voor huisartsen om (corona)patiënten buiten het ziekenhuis te behandelen.

Zorgelijke situatie
De situatie is volgens de ondertekenaars van de brief met name zo zorgelijk, omdat huisartsen de palliatieve zorg en de zorg aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie of in verpleeghuizen goed moeten kunnen leveren. Vanwege de coronapandemie zal vraag naar palliatieve zorg in de eerste lijn de komende periode toenemen. “Daarom moet niet alleen de medicamenteuze zorg vanuit de ziekenhuizen, maar ook vanuit de eerste lijn goed geborgd blijven en verantwoord kunnen worden uitgevoerd door de huisarts”, aldus de briefschrijvers.

Dreigende tekorten
Van huisartsen en (openbaar) apothekers komen signalen dat er een tekort is en/of dreigt aan onder andere amoxicilline, orale antibiotica, luchtwegverwijders en geneesmiddelen bij palliatieve sedatie zoals morfine en midazolam. Ook dreigt er een tekort aan medische hulpmiddelen en toediensystemen, zoals katheters, spuitenpompen en palliatieve zorgkits.

Overleg
De ondertekende partijen willen op korte termijn overleg met het Coronaberaad Beschikbaarheid Geneesmiddelen om de zorgen en noodzakelijke maatregelen te bespreken.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.