Meteen naar de inhoud

NZa: 45-minutennorm is niet meer van deze tijd

De bestaande norm dat elke Nederlander in 45 minuten een spoedeisende hulppost van een ziekenhuis kan bereiken, is achterhaald. Dat stelt de NZa in een advies over de toekomst van de acute zorg. De NZa vindt zelfs dat die 45-minuten norm doelmatige zorg in de weg staat. Ambulances zijn toegerust voor directe, juiste behandeling van patiënten. Daarnaast rijden steeds meer ambulances naar een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in bijvoorbeeld een herseninfarct of hartstilstand.

Om ervoor te zorgen dat goede acute zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, moet de acute zorg anders worden georganiseerd. Dit staat in het advies Passende acute zorg van de NZa. De zorgvraag van de patiënt staat daarbij centraal; wie heeft welke acute zorg nodig en waar? En dus niet: is voor iedereen een spoedeisende hulpafdeling (SEH) bereikbaar binnen drie kwartier.

Goede zorgcoördinatie en betere informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders is essentieel, zodat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek ontvangt, zo stelt de NZa. Als dat het geval is, ontkracht dit de uitspraak van David Baden, voorzitter van de Nederlandse vereniging van spoedeisende hulpartsen, in de Volkskrant dat het ‘juist doelmatig is als je in je eigen ziekenhuis terecht kunt, waar je behandelaren je medisch dossier al kennen.’ In het huidige digitale tijdperk moet het toch mogelijk zijn dat alle SEH’s over het medisch dossier van de patiënt beschikken.

Een regionale heroverweging van het aantal SEH’s is nodig, aldus de NZa. Dit hoeft niet per definitie te betekenen dat SEH’s verdwijnen. Het kan ook zijn dat een aantal SEH’s alleen ’s nachts sluit. Of dat er meerdere posten komen voor eenvoudige zorg en een gespecialiseerde post elders in de regio voor complexere zorg. Voor de totstandkoming moet de huidige bereikbaarheidsnorm van 45 minuten op de schop. De Gezondheidsraad heeft al eerder geconcludeerd dat deze norm uit 2002 is niet gebaseerd op medisch-wetenschappelijke criteria. De NZa is van mening dat de overheid andere, scherpere kaders moet opstellen voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg.

Bekostiging
Daarnaastwilde NZa dat de SEH wordt bekostigd op basis van beschikbaarheid en niet op basis van geleverde zorg, zoals nu het geval is. Het personeel en de infrastructuur zijn immers beschikbaar, ongeacht het aantal patiënten. Deze vorm van bekostiging kan overigens pas worden ingevoerd als er een normenkader voor de beschikbaarheid van SEH’s is opgesteld. Wel is het mogelijk om alvast pilot in één of meerdere regio’s aan de slag te gaan met beschikbaarheidsbekostiging voor de SEH.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Subsidie ZonMw voor verbeteren van hooikoortsverwachting

Hooikoorts beperkt het dagelijks functioneren van vele Nederlanders. ZonMw subsidieert een onderzoeksproject dat onder meer de ontwikkeling van een betrouwbare pollenverwachting als doel heeft. Daarmee kan hun gerelateerde ziektelast worden verlaagd.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens