NZa-monitor ‘Contractering geneesmiddelen in medisch-specialistische zorg’

NZa-monitorVWS heeft een aantal maatregelen genomen om dure geneesmiddelen betaalbaar en toegankelijk te houden. Waaronder de NZa-monitor ‘Contractering geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg’. De totale uitgaven voor dure geneesmiddelen zijn in 2015 met 1,6 % gestegen van 1,73 miljard euro in 2014 naar 1,76 miljard euro in 2015. De stijging komt vooral door de kosten van nieuwe geneesmiddelen en door meer  patiënten.

Uit de recent verschenen tweede monitor blijkt dat de veldpartijen in de medisch specialistische zorg breed inzetten op het borgen van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen. De patiënten die dure medicijnen nodig hebben, krijgen deze ook. Tegelijkertijd is duidelijk dat de druk op de betaalbaarheid en toegankelijkheid nog bestaat.

Kosten aan banden
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars spannen zich in om de kosten van geneesmiddelen te beteugelen. Zorgaanbieders kunnen meer kortingen bedingen dan voorheen en werken bij de inkoop samen met andere zorgaanbieders. Ook zetten zij zich in om goedkopere, gelijkwaardige geneesmiddelen voor te schrijven. In 2015 zijn de  uitgaven aan de groep geneesmiddelen waar concurrentie voor bestaat, gedaald met 3,1% ten opzichte van 2014.

Knelpunten
Wel ervaart 70% van de zorgaanbieders financiële knelpunten. Zo kopen zorgverzekeraars geneesmiddelen niet of minder in, terwijl het ziekenhuis een patiënt wel met dat geneesmiddel wil behandelen. Soms betalen zorginstellingen de dure medicijnen voor patiënten uit andere opbrengsten, omdat de zorgverzekeraar die niet bij de instelling heeft ingekocht, of dat het budget is bereikt. Een kleine 30% van de ziekenhuizen wacht met het inzetten van nieuwe geneesmiddelen, totdat er met de zorgverzekeraars een akkoord is over de vergoeding van het geneesmiddel. Het is niet duidelijk hoe lang deze wachttijd bedraagt.

Zorgverzekeraars hebben geen duidelijk plan hoe ze patiënten begeleiden die in de loop van de behandeling zijn aangewezen op geneesmiddel dat niet is ingekocht door ziekenhuis waar verzekerde wordt behandeld.

Toegankelijkheid
Naar aanleiding van deze bevindingen onderzoekt de NZa de toegankelijkheid van bepaalde dure geneesmiddelen. Zij verwacht daarover in januari 2017 te rapporteren.

Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Abstracts gevraagd voor PRISMA-symposium

PRISMA houdt op 18 mei haar jaarlijkse symposium, dit maal digitaal. Met als thema ‘Digitaal naar betere zorg’. Apothekers kunnen hun abstracts daarvoor indienen t/m 14 maart

Huisartsen en de coronavaccinaties

Voor coronavaccinaties is geen verklaring van de huisarts nodig voor wel/geen vaccinatie. Evenmin als een (non)-Covid-verklaring voor begrafenisondernemers.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.
  • Nadat u op verzend klikt ontvangt u een bevestigingsmail in uw mailbox.