NZa publiceert regelgeving huisartsenzorg 2022

De NZa heeft de regelgeving voor de huisartsenzorg voor 2022 gepubliceerd. Ze geeft aan dat ze de prestatiebeschrijvingen in de tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 heeft aangepast, zodat patiënten beter begrijpen welke zorg in rekening is gebracht. Daarnaast is de postcodelijst die de opslagen regelt op het inschrijftarief voor achterstandsproblematiek verruimd.

De zogeheten ‘segmenten’ zijn gehandhaafd. De bekostiging van huisartsgeneeskundige zorg en multidisciplinaire zorg is ook in 2022 gebaseerd op drie segmenten, met eigen kenmerken:
– Primaire huisartsenzorg, met de huisarts als eerste aanspreekpunt.
– Samenwerking van huisartsen met andere zorgaanbieders (eerstelijnszorg).
– Beloning van (gezondheids)uitkomsten en zorgvernieuwing op lokaal niveau.

Belangrijkste wijzigingen
De voornaamste wijzigingen in de regelgeving huisartsenzorg 2022 betreffen de volgende onderdelen:
– Aanpassing van de prestatiebeschrijvingen
– Verruiming postcodelijst opgeslagen achterstandsproblematiek
– Vaststelling van de regels macrobeheersingsinstrument 2022
– Beleid en regels huisartsendienstenstructuren

Meer informatie
Kijk voor een samenvatting van de aanpassingen op de site van de NZa.
Of klik door voor alle informatie en de volledige beleidsregels.

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.