Omgaan met zingevingsvragen in de huisartsenpraktijk

In elke huisartsenpraktijk komt het regelmatig voor: een slechtnieuwsgesprek. Een boodschap met een enorme impact. Hoe ga je daar als huisarts of praktijkondersteuner mee om? Agora heeft een infographic ontwikkeld waarin het verloop van zo’n gesprek in kaart is gebracht. Op 28 september a.s. om 15.00 uur vindt online de presentatie hiervan plaats. In de bijeenkomst wordt gesproken hoe het verder gaat na zo’n slechtnieuwsgesprek, hoe je als huisarts dicht bij de mensen blijft met een ongeneeslijke aandoening, en wie je kunt inschakelen.

De infographic over het slechtnieuwsgesprek hangt sterk samen met de eerder door Agora ontwikkelde infographic Zingevingsvragen. Want juist in de palliatieve fase kunnen er veel zingevingsvragen opkomen. De infographic laat de verwijsmogelijkheden zien van de huisarts, de praktijkondersteuner (poh)-ggz en de (wijk)verpleging.

Palliatieve ondersteuning is maatwerk

De palliatieve fase begint op het moment dat iemand te horen krijgt dat hij een ongeneeslijke aandoening heeft en kan enkele dagen, weken maar ook jaren duren. Agora wil dat mensen al die tijd kunnen léven tot het einde. De behoeften van ongeneeslijk zieke mensen zijn sterk individueel en overstijgen vaak de wettelijke kaders van systemen. Daarom gelooft Agora dat palliatieve ondersteuning altijd maatwerk is en gebaat is bij goede lokale samenwerking tussen de vier dimensies: fysieke zorg, ondersteuning op sociaal gebied, psychische steun en begeleiding op gebied van spiritualiteit.

Voorbeeld uit een huisartsenpraktijk

Bekijk eventueel de video Zingeving in de huisartsenpraktijk, die in het kader van Geestelijke Verzorging Thuis is opgenomen en waarin huisarts en palliatief consulent Jaap Schuurmans en poh somatiek en ouderenzorg Wendy de Bruin vertellen over hun huisartsenpraktijk en hoe ze daar met zingeving omgaan.

Meer informatie en aanmelden

De videosessie ‘zingeving in de huisartsenpraktijk’ is op 28 september a.s. van 15.00 – 16.30 uur en onder andere bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners. Deelname is gratis. Aanmelden kan via deze link, ga naar de gele knop ‘ik ben erbij’ en vul de gegevens in voor registratie. Deelnemers ontvangen vervolgens een dag voor de videosessie een de Zoom-link in hun mailbox. Deelname is gratis.

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.