Omzetting naar biosimilar insuline vereist zorgvuldige aanpak

KNMP roept apothekers op om met andere zorgverleners afspraken te maken bij de omzetting van patiënten naar biosimilar insuline. Per 1 maart 2019 geldt bij zorgverzekeraar CZ Abasaglar (insuline glargine) als preferent geneesmiddel voor zowel nieuwe als bestaande gebruikers. Eind vorig jaar kondigde zorgverzekeraar VGZ al uitbreiding van het preferentiebeleid aan voor startende diabetespatiënten naar bestaande gebruikers van Lantus.

VGZ en CZ verwijzen in hun berichtgeving naar de aandachtspunten die de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) hebben ontwikkeld in overleg met de KNMP, patiëntenvereniging DVN en VGZ. De KNMP adviseert om de aandachtspunten door te nemen en te bespreken met relevante zorgverleners, zoals huisarts en praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige. De omzetting dient volgens de aandachtspunten ook in zorgvuldig te gebeuren, in samenspraak met de patiënt.

Preferentiebeleid VGZ en CZ

Beide zorgverzekeraars hebben de biosimilar insuline glargine Abasaglar aangewezen als voorkeursgeneesmiddel voor nieuwe en bestaande patiënten. Overigens zijn kinderen onder 18 jaar, zwangeren en vrouwen met een kinderwens zijn uitgesloten van het preferentiebeleid.

In 2016 heeft VGZ de biosimilar insuline Abasaglar aangewezen als voorkeursgeneesmiddel voor diabetespatiënten die starten met het langwerkende insuline glargine. Om de continuïteit van de therapie te waarborgen en wisselingen zoveel mogelijk te voorkomen heeft VGZ Abasaglar tot 2021 geselecteerd als preferentie geneesmiddel. CZ-groep heeft Abasaglar tot en met februari 2023 aangewezen. 

Meer informatie

De KNMP staat positief tegenover de inzet van biosimilars. Het gebruik van biosimilars kan leiden tot kostenbesparingen mét behoud van kwaliteit. Meer informatie over biosimilars en een patiëntenfolder zijn te vinden op CBG-website. De aandachtspunten zijn te downloaden op KNMP.nl.

 

Bron: KNMP

 

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.