Ondersteuning e-health in de huisartsenpraktijk

Een zinvolle inzet van e-health in een huisartsenpraktijk: het Nivel biedt daarvoor praktische handvatten. Ze heeft een infographic gepubliceerd met een beeldende beschrijving van een aantal verschillende e-health toepassingen en met een bijbehorend implementatieplan. Handig voor huisartsenpraktijken én beleidsmakers in de zorg.

Huisartsenpraktijken maken steeds vaker gebruik van e-health. Ze hebben er in het algemeen ook goede ervaringen mee. Dat bleek ook uit eerder onderzoek van het Nivel. Maar tegelijk is implementatie daarvan in de praktijk nog niet eenvoudig. Ter voorkoming van het her-uitvinden van het wiel, en ter bevordering van verspreiding van opgedane goede ervaringen, heeft het Nivel overzicht opgesteld.

Gratis download

Dit overzicht bevat een beknopte beschrijving van 7 typen reeds bestaande, veelbelovende e-health-toepassingen. Waaronder patiëntportalen, communicatietoepassingen en telemonitoring. Tevens bevat het een implementatieplan in 6 stappen.

De infographic is gebaseerd op de rapportage “De inzet van e-health-toepassingen in de huisartsenzorg: leren van de succesverhalen uit de praktijk”, dat ingaat op een aantal toepassingen en de ervaringen van huisartsen met de implementatie daarvan. Op basis daarvan is een vertaalslag gemaakt naar deze samenvattende infographic over e-health in de huisartsenpraktijk. Deze infographic is gratis te downloaden.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.