Onderzoek farmacotherapeutische informatieverstrekking

Henk-van-Gerven-(SP)Niet het bestaansrecht van het Geneesmiddelenbulletin, maar de objectieve farmacotherapeutische informatieverstrekking in het geneesmiddelenbeleid wordt geëvalueerd. Aldus minister Edtih Schippers vandaag in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Van Gerven (SP).

Het Geneesmiddelenbulletin en het programma MedicijnBalans van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik zijn voorzieningen die via subsidie van VWS mogelijk worden gemaakt. Het bureau Significant kreeg in februari jl de opdracht een evaluatie uit te voeren. Belangrijk vraag daarin is of de wijze waarop de objectieve informatieverstrekking is georganiseerd met het Geneesmiddelenbulletin, MedicijnBalans in relatie tot het Farmacotherapeutisch Kompas voldoende maatschappelijk rendement haalt.

Met de uitkomst van de evaluatie kan het effect van de subsidie worden vastgesteld alsmede ontstaat de mogelijkheid om bij te sturen teneinde de beleidsdoelstellingen van VWS te realiseren. Het bereikte resultaat is leidend, niet het bestaansrecht van in dit geval het Geneesmiddelenbulletin, aldus de minister. Na het zomerreces zal zij de Tweede Kamer haar visie geven op de farmacotherapeutische informatieverstrekking in het geneesmiddelenbeleid en op welke wijze het Geneesmiddelenbulletin in de toekomst hierin past.

 

 

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.