Onderzoek farmacotherapeutische informatieverstrekking

Henk-van-Gerven-(SP)Niet het bestaansrecht van het Geneesmiddelenbulletin, maar de objectieve farmacotherapeutische informatieverstrekking in het geneesmiddelenbeleid wordt geëvalueerd. Aldus minister Edtih Schippers vandaag in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Van Gerven (SP).

Het Geneesmiddelenbulletin en het programma MedicijnBalans van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik zijn voorzieningen die via subsidie van VWS mogelijk worden gemaakt. Het bureau Significant kreeg in februari jl de opdracht een evaluatie uit te voeren. Belangrijk vraag daarin is of de wijze waarop de objectieve informatieverstrekking is georganiseerd met het Geneesmiddelenbulletin, MedicijnBalans in relatie tot het Farmacotherapeutisch Kompas voldoende maatschappelijk rendement haalt.

Met de uitkomst van de evaluatie kan het effect van de subsidie worden vastgesteld alsmede ontstaat de mogelijkheid om bij te sturen teneinde de beleidsdoelstellingen van VWS te realiseren. Het bereikte resultaat is leidend, niet het bestaansrecht van in dit geval het Geneesmiddelenbulletin, aldus de minister. Na het zomerreces zal zij de Tweede Kamer haar visie geven op de farmacotherapeutische informatieverstrekking in het geneesmiddelenbeleid en op welke wijze het Geneesmiddelenbulletin in de toekomst hierin past.

 

 

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.