Onderzoek naar doorgebruik van medicatie in het ziekenhuis

De thuismedicatie blijven gebruiken tijdens een ziekenhuisopname leidt tot hogere patiënttevredenheid en een geschatte kostenbesparing van zo’n 15 miljoen euro per jaar. Het vereist echter wel een verandering in de ziekenhuisorganisatie.

Dit blijkt uit het rapport ‘Doorgebruik van medicatie in het ziekenhuis’ dat is verschenen na onderzoek van het Radboudumc met zes andere Nederlandse ziekenhuizen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS en was onderdeel van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’.

Tevreden patiënten

Van de ondervraagde patiënten (517 deelnemers uit verschillende ziekenhuizen) bleek 83 procent erg tevreden over deze aanpak. Zij ervaren over het algemeen meer eigen regie en zijn minder bang voor medicatiefouten, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten.

Verplaatsing van werkzaamheden

Verpleegkundigen en medisch specialisten zijn door deze werkwijze minder tijd kwijt per patiënt; apothekersassistenten en logistiek medewerkers krijgen het juist drukker. Bij verpleegkundigen zit de tijdswinst vooral in het bestellen van de medicatie. Het uitzetten van de thuismedicatie levert hen een kleine tijdsbesparing op. Het meegeven en regelen van medicijngebruik na ontslag kost hen juist meer tijd. Volgens de onderzoekers komt dit omdat dit voor hen nog geen routinehandeling is.

Goede resultaten

De resultaten laten zien dat implementatie van doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis leidt tot een afname in kosten gerelateerd aan spillage, tot een doelmatigere inzet van middelen en capaciteit en het verhoogt patiënttevredenheid. Daarnaast hebben de pilots in de verschillende ziekenhuizen geleid tot een algemene werkwijze met aandachtspunten voor implementatie.

Randvoorwaarden ontbreken nog

Ondanks deze voordelen zijn er belangrijke onderwerpen die geadresseerd dienen te worden alvorens dit initiatief landelijk te implementeren. Het huidige zorgmodel is momenteel niet ingericht om de zorgketen en de transities binnen de keten adequaat te ondersteunen. Dit geldt zowel voor inhoudelijk als financiële aspecten, infrastructuur en beschikbaarheid van ICT systemen. Het rapport bevat aanbevelingen ten aanzien van de inrichting van het proces en de implementatie.

Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…