Onderzoek naar ervaringen van psoriasispatiënten met corona

Wat is de impact van het coronavirus op het leven en de zorg voor mensen met psoriasis? Welke zorgen hebben zij hierover? Wat gaat goed? Wat kan beter? Een online peiling doet hier onderzoek naar om te leren van de uitkomsten. In 10 minuten kunnen psoriasispatiënten hun feedback geven over hun ervaringen. Huisartsen en apothekers worden nadrukkelijk verzocht om patiënten met psoriasis te wijzen op dit online onderzoek.

Met deze peiling kunnen inzichten worden verkregen om passende materialen en initiatieven te ontwikkelen, die de zorg verbeteren. Indien er een tweede golf zou komen, kan met deze inzichten bijvoorbeeld de informatiebehoefte beter worden ingevuld. Dit initiatief is tot stand gekomen met de medewerking van Psoriasispatiënten Nederland, dermatoloog Ronald Frank, huisarts Danique Passage en LEO Pharma.

Leren van de uitkomsten

Huisarts Danique Passage: ‘In heel Nederland kwam veel reguliere zorg en dus ook de zorg voor patiënten met psoriasis plots tot stilstand, afspraken werden uitgesteld en bepaalde behandelingen aangepast of tijdelijk gestopt. Met deze vragenlijst willen we graag inzicht krijgen in de ervaringen van de patiënt, in regionale verschillen in de aanpak en in praktische zaken zoals omgaan met e-health en beeldbellen. Van de uitkomsten kunnen we leren en zo de communicatie en zorg voor deze patiënten verbeteren.’

Invullen kan tot eind september

De vragenlijst is goed toegankelijk en binnen 10 minuten anoniem in te vullen. De vragen hebben betrekking op de eerste maanden nadat het coronavirus in ons land z’n intrede heeft gedaan. Psoriasispatiënten kunnen tot en met eind september 2020 meedoen aan dit online onderzoek. Alle antwoorden worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De resultaten zullen vanaf 29 oktober, Wereld Psoriasis Dag, bekend worden gemaakt. Kijk voor de link naar deze vragenlijst en meer info op www.psoriasisencorona.nl

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…