Meteen naar de inhoud

Online herhaalrecept aanvragen wordt steeds gewoner

Van de volwassen Nederlanders heeft 22 procent in 2018 via internet een herhaalrecept aangevraagd bij de huisarts. Dat percentage is niet zo hoog omdat de mogelijkheid niet overal  bestaat. Want er is wel degelijk belangstelling voor. Kijkend naar praktijken die online aanvragen aanbieden, maakt er bijna de helft van de patiënten daarvan gebruik. Daarentegen hebben weinig mensen de huisarts per video gesproken over gezondheidsklachten en er bestaat ook weinig bereidheid om dit in de toekomst wel te doen.

Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen van het CBS.

Van de groep die de mogelijkheid heeft om online recepten aan te vragen, zegt 45 procent dit wel eens te doen. Omgerekend is dit 22 procent van de volwassen bevolking. Indien het mogelijk is om een online herhaalrecept aan te vragen, maakt meer dan 50 procent van de 55- tot 75-jarigen hier gebruik van. Opvallend: bij de 55-minners is dit lager, namelijk tussen de 33 en 41 procent.

Van de volwassenen die niet de mogelijkheid hebben om herhaalrecepten aan te vragen, zegt bijna twee derde bereid te zijn dit in de toekomst wel te doen. De bereidheid is lager naarmate mensen ouder zijn en dat is natuurlijk niet verwonderlijk.

Online afspraak maken
Bijna vier op de tien volwassenen zeggen via internet een afspraak met de huisarts te kunnen maken. Ongeveer een derde van deze groep maakt hier ook gebruik van. Dit is 12 procent van alle volwassenen. Vrouwen maken met 36 procent vaker via internet een afspraak met de huisarts dan mannen (29 procent) als deze mogelijkheid er is.

Liever mailen dan videobellen met huisarts
Een kwart van de volwassen Nederlanders zegt via mail of website met vragen of klachten bij de huisarts te kunnen komen, 9 procent zegt dat dit ook via een videogesprek kan. Ruim 1 op de 5 van de mensen die op de hoogte is van deze mogelijkheid om te mailen doet dit wel eens. Bijna 1 op de 8 neemt wel eens contact op met de huisarts middels een videogesprek. Op de totale volwassen bevolking gaat het om respectievelijk 5 en 1 procent. Bijna 3 op de 10 zegt open te staan voor een videogesprek.

Liever mailen of bellen dan een videogesprek
Voor alle bevolkingsgroepen geldt dat zij vaker bereid zijn om te mailen of via de website een vraag te stellen dan om dat via een videogesprek te doen. Van jongeren tussen de 18 en 25 jaar vindt de helft het geen probleem om vragen te mailen of via de website te stellen en een kwart vindt video-bellen een optie. Bij de 75-plussers is dit respectievelijk 14 en 9 procent.

 

Bron: CBS

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Subsidie ZonMw voor verbeteren van hooikoortsverwachting

Hooikoorts beperkt het dagelijks functioneren van vele Nederlanders. ZonMw subsidieert een onderzoeksproject dat onder meer de ontwikkeling van een betrouwbare pollenverwachting als doel heeft. Daarmee kan hun gerelateerde ziektelast worden verlaagd.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens