Meteen naar de inhoud

Online voorschrijven van medicijnen toegestaan

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft opnieuw toestemming voor het online voorschrijven van geneesmiddelen, zij het onder strikte voorwaarden. Het betreft een tijdelijke maatregel die per 10 december 2020 is ingegaan en geldt tot 1 maart 2021. Daarna zal de inspectie beoordelen of verlenging eventueel nog nodig is.

Voor het voorschrijven van medicatie na online contact tussen voorschrijver en patiënt gelden allerlei regels en randvoorwaarden. Zo is het niet toegestaan om via internet geneesmiddelen voor te schrijven als de voorschrijver de patiënt nooit persoonlijk heeft ontmoet, de patiënt niet kent of zijn medicatiehistorie niet beschikbaar heeft.

Overmacht vanwege corona

Maar ja: vanwege het coronavirus is het vooral nodig om face-to-face contact zoveel mogelijk te vermijden als dat op een veilige wijze kan. Daarom is het van belang dat recepten mogen worden uitgeschreven na een online videoconsult. Een consult op afstand voorkomt tenslotte fysiek contact.

Voorwaarden

Zolang deze situatie voortduurt geeft de inspectie opnieuw ruimte aan artsen voor het online voorschrijven, zij het alléén in de volgende omstandigheden:

  • Bij een patiënt die nog niet eerder fysiek is gezien door de voorschrijver, zijn recepten na een video-consult mogelijk als de waarnemer of vervanger of voorschrijver het actuele medicatieoverzicht (inclusief allergieën) van de patiënt kan inzien.
  • In alle gevallen informeert de waarnemer of vervanger of voorschrijver zo spoedig mogelijk daarna de hoofdbehandelaar en/of de huisarts van de patiënt.

Afwegingen vastleggen

Let op: in gevallen van overmacht waarbij voorschrijven van medicatie strikt noodzakelijk is omdat de veiligheid van de patiënt in het geding is, moet de voorschrijver de afwegingen hierover goed vastleggen, zo stelt de inspectie.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Melden van apenpokken is verplicht

De ziekte Monkeypox, ofwel apenpokken, is aangemerkt als A-ziekte. Dat betekent dat nieuwe besmettingen of vermoedens daarvan direct moeten worden gemeld bij de GGD.

Drijfveren: Lang leve de Anderhalve!

“Overleggen, van elkaar leren, kennis delen en elkaar helpen zit in mijn bloed. Daarnaast heb ik de gelegenheid gekregen om projecten op te zetten zoals de anderhalvelijnszorg in Zuidoost Friesland”, aldus Wim Brunninkhuis

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens