Online voorschrijven van medicijnen toegestaan

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft opnieuw toestemming voor het online voorschrijven van geneesmiddelen, zij het onder strikte voorwaarden. Het betreft een tijdelijke maatregel die per 10 december 2020 is ingegaan en geldt tot 1 maart 2021. Daarna zal de inspectie beoordelen of verlenging eventueel nog nodig is.

Voor het voorschrijven van medicatie na online contact tussen voorschrijver en patiënt gelden allerlei regels en randvoorwaarden. Zo is het niet toegestaan om via internet geneesmiddelen voor te schrijven als de voorschrijver de patiënt nooit persoonlijk heeft ontmoet, de patiënt niet kent of zijn medicatiehistorie niet beschikbaar heeft.

Overmacht vanwege corona

Maar ja: vanwege het coronavirus is het vooral nodig om face-to-face contact zoveel mogelijk te vermijden als dat op een veilige wijze kan. Daarom is het van belang dat recepten mogen worden uitgeschreven na een online videoconsult. Een consult op afstand voorkomt tenslotte fysiek contact.

Voorwaarden

Zolang deze situatie voortduurt geeft de inspectie opnieuw ruimte aan artsen voor het online voorschrijven, zij het alléén in de volgende omstandigheden:

  • Bij een patiënt die nog niet eerder fysiek is gezien door de voorschrijver, zijn recepten na een video-consult mogelijk als de waarnemer of vervanger of voorschrijver het actuele medicatieoverzicht (inclusief allergieën) van de patiënt kan inzien.
  • In alle gevallen informeert de waarnemer of vervanger of voorschrijver zo spoedig mogelijk daarna de hoofdbehandelaar en/of de huisarts van de patiënt.

Afwegingen vastleggen

Let op: in gevallen van overmacht waarbij voorschrijven van medicatie strikt noodzakelijk is omdat de veiligheid van de patiënt in het geding is, moet de voorschrijver de afwegingen hierover goed vastleggen, zo stelt de inspectie.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.