Op weg naar een landelijk toetsingskader voor gezondheidsapps

Het aantal gezondheidsapps neemt hand over hand toe. Van veel apps is weinig bekend over de effectiviteit en de betrouwbaarheid. Voor toetsing (als die al plaatsvindt) bestaan geen uniforme toetsingscriteria. Er is evenmin één centraal punt voor alle uitkomsten. Dit maakt het voor burgers én voor zorgverleners lastig een betrouwbare app te kiezen. Daarom wil VWS komen tot een landelijk toetsingskader voor gezondheidsapps en apps die in de zorg worden gebruikt. Eind december 2021 heeft de Tweede Kamer het adviesrapport ontvangen over de ontwikkeling van zo’n toetsingskader en het proces om dat te bereiken.

Het National eHealth Living Lab (NeLL) is met een brede selectie van (inter)nationale partijen aan de slag gegaan met een aanzet voor een landelijk toetsingskader. Met als basis de internationale norm voor toetsing van gezondheidsapps, ontwikkeld door CEN (het Europese Comité voor Standaardisatie), en enkele toegevoegde criteria voor de specifieke Nederlandse situatie.

Stapsgewijze aanpak
Gezien de hoeveelheid apps, adviseert het NeLL om eerst te komen tot een selectie en vandaaruit de volgende stappen te zetten. De volgorde is dan:
1. Selecteren & prioriteren
Een selectiecommissie met partijen uit het Nederlandse zorgveld selecteert de gezondheidsapps.
2. Filteren & screenen
Filtering met behulp van app store intelligence informatie enscreening op basis van beschikbare data. Dit moet leiden tot een set apps die kunnen worden getoetst.
3. Registreren & uitnodigen
De bevindingen uit stap 1 en 2 worden met de app-ontwikkelaar gedeeld.App-ontwikkelaars kunnen verdere bewijsvoering aanleveren voor toetsing.
4. Toetsen & hertoetsen
Geaccrediteerde toetsorganisaties toetsen op afgesproken wijze de antwoorden en bewijsvoering van app-ontwikkelaars.
5. Opnemen & reviewen
Opname van getoetste apps in de database (en in richtlijnen, zorgcontracten en publiekewebsites). Ervaringen van gebruikers komen via (gestandaardiseerde) reviews.

Kwaliteitslabel
Er moet een landelijke database komen voor gezondheidsapps die zijn geselecteerd op basis van het kwaliteitslabel. Organisaties moeten deze database vervolgens gebruiken om deze apps aan te bevelen. Zo is het vindbaar voor burgers en professionals. Blokhuis stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat het advies van NeLL een bijdrage levert om te komen tot de stip op de horizon. ‘Het bieden van een kwaliteitslabel door een universeel toetsingskader op dit brede spectrum van apps kan gebruikers helpen om de juiste app te kiezen.’

Pilot
De uitvoering vereist echter wel nadere uitwerking. De eerste stap is het instellen van een stuurgroep, voor het proces van uitvoering en integratie, bestaande uit vertegenwoordigers van partijen uit het zorgveld die nu al met toetsing en advisering van apps bezig zijn (inclusief inkopers). Er komt een pilotfase, waarin 10 tot 15 apps worden getoetst. De GGZ-appwijzer kan daarbij een bruikbare basis vormen voor een use case voor het landelijk toetsingskader. Ook ZN (Zorgverzekeraars Nederland) is betrokken bij de pilot omdat het tevens om apps gaat die worden toegepast in de zorg.

De pilot moet aantonen hoe het proces van filteren, screenen en toetsen verloopt en wat er voor nodig is om de getoetste apps goed te integreren in het veld. Tevens wordt gekeken naar de IT-infrastructuur voor een e-health database. Kortom: wordt vervolgd.

Meer informatie
Zie de Kamerbrief en het NeLL-rapport ‘De ontwikkeling van een Landelijk Toetsingskader voor gezondheidsapps en een advies over de uitvoering van de daadwerkelijke toetsing’.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Lymeziekte: boek en webcast

De ziekte van Lyme. Het is een ingewikkelde infectieziekte: nog steeds doen wetenschappers veel nieuwe kennis op in de strijd tegen tekenbeetziekten.

Stichting Inhalatie Instituut Nederland

Recent is het Inhalatie Instituut Nederland opgericht. Deze stichting wil de kennis en vaardigheden verbeteren bij inhalatietherapie, van zowel patiënten als van zorgverleners.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.