Positieve Gezondheid
De betekenis van slaap
Mindfullness - Barbara Doeleman
Actueel

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Actueel

Pilots om medicijnverspilling te voorkomen

Er lopen momenteel twee pilots om verspilling van medicijnen tegen te gaan. Daarbij gaat het heruitgifte van medicijnen die gegarandeerd op de juiste wijze zijn bewaard.

Actueel

Landelijke campagne Samen Beslissen

Zorgprofessional en patiënt horen samen te beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is. Dat is het thema van de campagne die op 5 september van start gaat.

Actueel

Passende zorg voor mensen met maagklachten

Het ‘Verbetersignalement Maagklachten’, recent opgesteld door het Zorginstituut Nederland, moet leiden tot meer passende zorg aan patiënten met maagklachten.

Actueel

Medicijnen voorschrijven na videoconsult

Het voorschrijven van medicijnen een videoconsult tussen de voorschrijver en patiënt, zonder dat deze elkaar al kenden, wordt verlengd tot 1 januari 2022, heeft de IGJ besloten.

Aankondigingen

Subsidie voor bevorderen therapietrouw

Uit de eerste ZonMw-subsidieronde voor therapietrouw kwamen vier proeftuinen met goede interventies. Nu is er subsidie om deze interventies lokaal te implementeren. Ding ook mee!

Opinie

Veerkracht in de zorg door mindfulness

Mindfulness bestaat uit de vaardigheid en de bereidheid om bij elke ervaring aanwezig te zijn met open interesse, mildheid en zorgzaamheid, aldus Barbara Doeleman.

Opinie

Halveer de doses voor vrouwen

“Willen we vrouwelijke patiënten therapietrouw krijgen, dan moeten apothekers en huisartsen maatwerk leveren,” aldus Janneke Wittekoek.

Actueel

Apothekersassistenten slikken het niet langer

Een actiecomité van apothekersassistenten luidt de noodklok. Ze is het volstrekt oneens met de NZa. Voor openbare apotheken is er wel degelijk sprake van een acuut probleem.