Meteen naar de inhoud

Palliatie: zorgen voor het eind

palliatieDoor het Nationaal Programma Palliatieve Zorg lukt het steeds beter  om op de juiste plaats en het juiste moment de juiste zorg en ondersteuning te bieden aan mensen in de laatste levensfase. Met de verstrekking van medicatie heeft de apotheker in de palliatieve zorg een zeer belangrijke rol. Het KNMP Voorjaarscongres staat nu in het teken van Palliatie: zorgen voor het eind. Het komt voor de apotheker aan op toewijding.

Mensen wensen niet alleen langer thuis te wonen, ze sterven ook vaker thuis. Niet voor niets groeit het aantal groepen Palliatieve Thuiszorg (PaTz) door het hele land snel. In een PaTz-groep werken de huisartsen en wijkverpleegkundigen nauw samen. Zij kunnen altijd een beroep doen op gespecialiseerde palliatieve netwerken, regionale IKNL-teams en de expertisecentra die aan de Nederlandse universiteiten zijn verbonden.

Eerlijke toewijding
In de palliatieve fase moeten zorgverleners op de apotheker kunnen bouwen. Dat vereist niet alleen veel kennis van de steeds professionelere begeleiding die in de laatste levensfase wordt geboden. Het gaat om meer. De programmavoorzitter van het Voorjaarscongres, Patricia van den Bemt, verwoordt het aldus in de aankondiging: “Misschien is de kern van palliatieve zorg wel het eerlijk zijn naar de patiënt toe. Eerlijk zijn in wat je nog kunt bieden. Maar ook eerlijk toegewijde zorg verlenen: niet de kosten van die cassette centraal, maar de patiënt centraal die met cassette thuis kan sterven. Eerlijke toewijding, ook als de apotheek eigenlijk al dicht had moeten zijn. Ook als je het druk hebt. En dat hoeft niet alleen in de allerlaatste levensfase. Palliatieve zorg kan ook al eerder beginnen. Daarvoor heeft u natuurlijk ook kennis nodig: u moet op de hoogte zijn van de state-of-the-art van palliatieve zorg.”

Van pionieren naar professionalisering
Deze kennis over state-of-the-art palliatieve zorg kunnen apothekers opdoen op het KNMP Voorjaarscongres. Dit congres wordt traditioneel geopend met een rede door de voorzitter van de KNMP, Gerben Klein Nulent. Waarna de KNMP Zorginnovatieprijs wordt uitgereikt. Daarna volgt de openingsfilm Palliatie 2.0: apotheker aan zet, gemaakt door Toine Pieters en Boris Everts. Vervolgens schetst dr. Daisy Janssen de ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Zij is specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg en coördineert het onderzoek bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van de Universiteit van Maastricht. In Nederland is duidelijk een ontwikkeling gaande van pionieren naar professionalisering. Daarbij komen dan ook de ethische aspecten rondom palliatieve zorg naar voren. Deze worden besproken door prof. dr. Dick Willems van de afdeling huisartsengeneeskunde AMC Amsterdam.

Pijnbestrijding en medicatiemanagement
Het zijn allen gerenommeerde sprekers die de programmacommissie op het Voorjaarscongres presenteert. In de middag worden de apothekers door prof. dr. Karin van der Rijt van Erasmus MC in Rotterdam bijgepraat over pijnbestrijding in de palliatieve fase. Internist-oncoloog dr. Lia van Zuylen bij hetzelfde UMC sluit daarop aan met het onderwerp medicatiemanagement in de laatste levensfase. Er is ook oog voor de behandeling van overige klachten in de palliatieve zorg; daarop gaat dr. An Reyners in. Zij is internist-oncoloog aan UMC Groningen. Twee apothekers belichten het zorgpad palliatieve zorg. Dr. Mirjam Crul en drs. Piter Oosterhof zijn verbonden aan de apotheek van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam, maar het traject is ook toepasbaar te maken voor de openbare apotheek.

Vanuit de dagelijkse praktijk
Het lunchblok verdient aparte vermelding. Drie zorgverleners doen dan vanuit de dagelijkse praktijk hun verhaal over de begeleiding van patiënten in de palliatieve fase. De eerste is de collega Philip Vos van apotheek De Korenbloem in de Noord-Hollandse plaatsen Zwaag en Wognum. Hij is nauw betrokken bij de cursus Patiëntenzorg gezien door de ‘palliatieve bril’. De tweede zorgverlener is Karian van der Zon: zij is als consulent palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Nederland en verbonden aan de thuiszorgorganisatie Omring in Noord-Holland. Bij datzelfde Omring werkt ook de wijkverpleegkundige Monica Anthonijsz. Zij belicht de palliatieve zorg vanuit haar rol als coördinator farmaceutische zorg bij Omring.

Beatrix Theater en Congrescentrum
Op 15 maart van 9.30 – 16.15 in de Jaarbeurs in Utrecht. Op dezelfde dag zijn er twee grote beurzen in het hallencomplex, waardoor parkeren niet eenvoudig zal zijn. De KNMP raadt de deelnemers aan per trein te komen of vooraf een parkeerplek te reserveren bij de Jaarbeurs.

Tekst: Kees Kommer

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Alarmfase voor apenpokken

De WHO heeft Monkeypox, ofwel apenpokken, aangemerkt (als ‘internationaal gevaar voor de volksgezondheid’. De ziekte verspreidt zich in gebieden waar het eerder niet voorkwam.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens