Patiëntenfederatie over huisartsenzorg

Patiënten zijn tevreden over hun huisarts en zijn de eigen huisarts over het algemeen erg trouw. Gemiddeld krijgt de huisarts een ruime 8. Een cijfer om trots op te zijn. Alleen als er sprake is van overstap, zakt het cijfer naar een 6-plus. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Patiëntenfederatie. Daarnaast heeft de federatie een e-book uitgebracht met patiëntverhalen over hun huisarts.

Het onderzoek onder ruim 9500 leden van het eigen zorgpanel van de Patiëntenfederatie laat zien dat er behoefte is aan diversiteit in contact met de huisarts. Telefonisch contact of een digitale afspraak is vooral interessant voor eenvoudige vragen of klachten. Dat kan dit ertoe bijdragen dat mensen sneller en passend bij hun situatie kunnen worden geholpen. De resultaten van het onderzoek van de Patiëntenfederatie zijn met een aantal aanbevelingen opgenomen in haar Rapport Huisartsenzorg.

E-book met podcads

De resultaten van het onderzoek zijn ook terug te vinden in het recentelijk verschenen e-book van de Patiëntenfederatie over huisartsenzorg. De verhalen in deze uitgave gaan over gehoord en begrepen worden, snelle diagnostiek, de regierol van de huisarts en de meerwaarde van digitale huisartsenzorg. Maar ook over teleurstellingen, frustratie en vastgelopen communicatie. In drie bijbehorende podcasts reflecteren huisartsen op de ervaringsverhalen en bieden zo een inkijkje in de dagelijkse huisartsenpraktijk. Hoe is het om op de stoel van de arts te zitten?

‘De verhalen in het e-book ‘Spreekuur, ervaringen met huisartsenzorg’ geven inzicht in wat mensen werkelijk belangrijk vinden in huisartsenzorg’, zegt directeur Dianda Veldman. ‘En ze bieden goede aanknopingspunten om met patiënten, huisartsenorganisaties en verzekeraars te werken aan innovatieve oplossingen waardoor huisartsenzorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk én persoonlijk blijft.’

Aandacht voor huisartsenzorg

De Patiëntenfederatie heeft voor consumenten op haar website een aparte page over huisartsenzorg. Met aandacht voor de keuze voor een huisarts, tips voor een gesprek, drie goede vragen, de thuisarts enz. Mogelijk aardig om daar ook eens een kijkje te nemen.

Wijs in het oosten

Op veel plaatsen laten bewoners met de groene Achterhoekse vlag zien hoe trots ze zijn op hun omgeving. En terecht. Mooi is het hier zeker.

Medicamenteus stappenplan toegevoegd in vereenvoudigde standaard

NHG-Standaard COPD geheel herzien Met een zekere regelmaat wordt de NHG-Standaard COPD herzien. In 2015 en ook in 2019 verscheen in Farma-Magazine een artikel over de herzieningen die in die jaren verschenen. De KNMP publiceerde in 2014 de richtlijn COPD en de Long Alliantie Nederland in 2016 een herziening van de Zorgstandaard COPD. Onlangs is de NHG-Standaard COPD opnieuw en geheel herzien. Dit alles betekent dat de wereld van onderzoek en zorg voor mensen met COPD voortdurend in beweging is en dat nieuwe inzichten snel hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen die in deze herziening van de NHG-Standaard van april 2021 zijn aangebracht? Heel kort samengevat: de verdeling van de ziektelast van 3 naar 2 niveaus, een nieuw medicamenteus stappenplan en een herzien advies betreffende verwijzing naar de fysiotherapeut. Voorts heeft de NHG een bijpassend Programma voor Individuele Nascholing (PIN COPD) gemaakt en…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.