Nascholing: patiëntgerichte aanpak bij optimaliseren polyfarmacie bij ouderen

De medische zorg voor kwetsbare ouderen is uitdagend. Om de zorg goed te kunnen verlenen is kennis nodig van diagnostiek en behandeling die kan afwijken van richtlijnen en standaarden. Samenwerking tussen verschillende disciplines en met name tussen (huis)arts en apotheker is van belang, omdat zij over aanvullende kennis beschikken.

Patiëntgerichte aanpak wordt alom aangeprezen, maar hoe pak je dit nu aan? Dat vraagt kennis, maar bovenal samenwerken: met de patiënt en met collega’s in de medicatieketen. Juist bij oudere patiënten met polyfarmacie is dit een essentiële vaardigheid.

PAOFarmacie heeft in samenwerking met het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) een interactieve tweedaagse nascholing ontwikkeld. Hierin wordt niet alleen aandacht besteed aan inhoudelijke onderwerpen, maar nemen ze de deelnemers ook mee op patiëntenreis om te ontdekken hoe de samenwerking in de keten verbeterd kan worden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn het voorschrijven van psychofarmaca, palliatieve zorg, polyfarmacie en deprescribing en osteoporose. Per onderwerp wordt ingegaan op de kinetiek en het voorschrijven op maat volgens de WHO 6-step behandelmethode. De deelnemers kunnen uitgebreid oefenen aan de hand van casuïstiek.

Doelgroepen en accreditatie

  • Openbaar apotheker wordt aangevraagd
  • Arts wordt aangevraagd

CanMEDS

  • Farmaceutisch handelen 40% (4,8 uur)
  • Professionaliteit 20% (2,4 uur)
  • Samenwerken 40% (4,8 uur)

Data

20 januari 2022en 21 januari 2022

Tijden

Dag 1: 20 januari 2022
Ontvangsttijd: 12.30 uur
Begintijd: 13.00 uur
Eindtijd: 20.30 uur

Dag 2: 21 januari 2022
Ontbijt: 8.00 uur
Begintijd: 9.00 uur
Eindtijd: 17.00 uur

Indien u wilt overnachten kunt u een e-mail sturen naar Alice Bruggeman

Kosten

  • € 695,00 (Excl. 21% BTW)

Locatie

Van der Valk Hotel Breukelen Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

Docenten

  • Dr. A.C. (Clara) Drenth-van Maanen
  • C.J.P.W. (Karen) Keijsers

Voor meer informatie: Samenwerken als sleutel: patiëntgerichte aanpak bij optimaliseren polyfarmacie bij ouderen | PAOFarmacie

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.