Per april lagere maximumprijzen voor geneesmiddelen

Vanaf april van dit jaar komen er lagere maximumprijzen voor geneesmiddelen. Daardoor zullen farmaceuten in veel gevallen hun prijzen moeten verlagen. Op jaarbasis leidt dit tot een besparing van naar schatting 300 miljoen euro. Dit komt overeen met ruim 4% van 7 miljard euro, zijnde de totale jaarlijkse uitgaven aan medicijnen. De lagere maximumprijzen zijn het gevolg van een aanpassing in de Wet geneesmiddelenprijzen.

Voor geneesmiddelen geldt in Nederland een maximumprijs. Deze prijs wordt sinds 1996 bepaald op basis van de gemiddelde prijs in Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Althans: zo was het. Maar Duitsland kent hoge medicijnprijzen die ruim boven het EU-gemiddelde zitten. Minister Bruno Bruins van Medische zorg heeft daarom besloten Duitsland te schrappen als referentieland. Daarentegen wordt Noorwegen juist toegevoegd aan de lijst.

Vooral effect op patenten

Per april 2020 gelden er dan gemiddeld lagere maximumprijzen voor geneesmiddelen. Deze wetswijziging kon het afgelopen jaar op brede steun rekenen, zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer. De wetswijziging is vanaf 18 december 2019 van kracht. De maatregel heeft vooral effect op de prijs van geneesmiddelen waar nog een patent op rust.  

Rechtgetrokken

Minister Bruins toont zich tevreden over het resultaat. Hij zegt daarover: “We hebben een breed verzekerd pakket aan geneesmiddelen en ik zie dat er steeds meer veelbelovende nieuwe geneesmiddelen op de markt komen. Dat is goed nieuws, maar het moet wel betaalbaar blijven. De afgelopen jaren hing onze prijssystematiek uit het lood. Dat trekken we nu recht. Dit doen we zorgvuldig, want de aanpassing mag er niet toe leiden dat fabrikanten besluiten hun middel niet meer in Nederland op de markt te brengen. Met Noorwegen als nieuw referentieland liggen onze maximumprijzen rond het Europees gemiddelde. Zo zorgen we ervoor dat geneesmiddelen betaalbaar én beschikbaar blijven.”

Bron: Rijksoverheid

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.