PerfectSamen: goede samenwerking tussen huisarts en apotheek

Juist, tijdig en consequent gebruik van medicijnen verbetert met goede voorlichting aan de patiënt en in overleg met de patiënt. In het project PerfectSamen werken huisartsen en apothekers in Zuidoost-Brabant nauw samen. Er zijn duidelijke afspraken wie wat doet. Apothekers, huisartsen en praktijkondersteuners houden gezamenlijk ‘persoonlijke driekhoeksgesprekken’, o.a. over adviezen aan de patiënt. Daarbij is het PerfectSamen-bordspel ontwikkeld. Dit alles met als doel om de kwaliteit van de farmaceutische zorg rondom de patiënt te verbeteren.

De rolverdeling tussen huisarts en apotheker is aan het verschuiven. Nieuwe vormen van receptaanvragen, zoals via mail, app, politheek en  de 24-uurs automaat, vereisen andere afspraken tussen zorgprofessionals. De patiënt wordt mondiger: waarom dit geneesmidde

l, waarom wisselen mijn medicijnen vaak? Van belang is dat de patiënt eensluidende antwoorden, adviezen en voorlichting krijgt.

Toelichting in You-tube filmpje
Huisartsenzorggroep PoZoB en apothekers-zorggroep CaZo hebben zich ingezet voor betere samenwerking in de farmaceutische zorg in de regio. Daarbij zijn ook de specialisten van de regionale ziekenhuizen betrokken. Dit project moet de samenwerking verbeteren en tegelijkertijd de voorlichting over medicijnen aan de patiënt. De apotheek, huisarts en praktijkondersteuner kunnen direct de gegevens van de patiënt inzien in het keteninformatiesysteem. Over de project ‘PerfectSamen’ is een video samengesteld, waarin de werkwijze kort wordt toegelicht.

Medicatiebeoordeling
Zo zijn er formularia ontwikkeld voor verschillende chronische aandoeningen. Onderdeel van voorschrijven volgens de formularia is ook de therapeutische substitutie van geneesmiddelen. Bij chronisch gebruik van 6 of meer geneesmiddelen bij de oudere patiënt, vaak door meerdere voorschrijvers, vindt medicatiebeoordeling plaats door huisarts en apotheker. Zij kijken samen naar doseringen, nierfunctie van de patiënt en interacties tussen geneesmiddelen.

PerfectSamen bordspel
In de Farmacotherapeutische Overleggen (FTO) die apothekers en huisartsen met elkaar hebben, wordt het PerfectSamen spel gespeeld, een handig hulpmiddel om de samenwerking bespreekbaar te maken. Benieuwd naar de ervaringen van FTO’s in de regio Zuidoost-Brabant?  Of wil je meer informatie en het spel zelf gaan spelen? Neem dan contact op met apotheker Marjo Toemen, mtoemen@benuapotheek.nl of 040-2432750.

 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…