Peter de Jong benoemd tot managing director Brocacef Groep NV

Peter de Jong BrocacefPeter de Jong is per 1 maart a.s. benoemd tot de nieuwe managing director van Brocacef Groep en daarmee tot voorzitter van de groepsdirectie. Hij volgt Frank Groβe-Natrop op, die per 1 februari jl. benoemd is tot lid van de Executive Board van PHOENIX group in Mannheim. Naast Peter de Jong bestaat de directie van Brocacef Groep uit Johan Eeken (financieel directeur) en Bart Tolhuisen (directeur retail). Peter de Jong heeft uitgebreide ervaring in de farmaceutische branche. Sinds 2011 is hij aan Brocacef Groep verbonden, waar hij vanuit verschillende invalshoeken en functies intensief betrokken is geweest bij de ontwikkelingen binnen de organisatie. Hij was de grondlegger van het succesvolle plan van aanpak voor de franchise-activiteiten binnen BENU Apotheek. Daarnaast had hij een belangrijke rol in de ontwikkeling en uitwerking van de nieuwe merkenstrategie van Brocacef Groep. Sinds het voorjaar 2013 is Peter eindverantwoordelijk voor Brocacef Zorglogistiek. Peter de Jong: “Ik heb Brocacef de afgelopen jaren leren kennen als een uiterst dynamische onderneming waar veel competente mensen werken. De ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan binnen het bedrijf geven mij veel vertrouwen dat Brocacef Groep haar ambitie om marktleider te worden gaat realiseren. Ik ben er trots op dat ik aan die ontwikkeling nu op groepsniveau een bijdrage kan gaan leveren”. Frank Groβe-Natrop: “Iedereen die Peter kent of al met hem heeft samengewerkt, zal het met mij eens zijn dat met zijn benoeming een uitstekende keus is gemaakt. Hij heeft een lange staat van dienst in onze branche, hij kent ons bedrijf en hij is goed in staat mensen te motiveren. Daarenboven heeft hij blijk gegeven een uitstekende toekomstvisie te hebben, zowel waar het gaat om de marktontwikkelingen als om de positie van Brocacef Groep. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij samen met de collega’s er in zal slagen de positie van Brocacef Groep verder uit te bouwen en dat hij dit zal doen op de persoonlijke en betrouwbare wijze die hem kenmerkt.”

 

Medicamenteus stappenplan toegevoegd in vereenvoudigde standaard

NHG-Standaard COPD geheel herzien Met een zekere regelmaat wordt de NHG-Standaard COPD herzien. In 2015 en ook in 2019 verscheen in Farma-Magazine een artikel over de herzieningen die in die jaren verschenen. De KNMP publiceerde in 2014 de richtlijn COPD en de Long Alliantie Nederland in 2016 een herziening van de Zorgstandaard COPD. Onlangs is de NHG-Standaard COPD opnieuw en geheel herzien. Dit alles betekent dat de wereld van onderzoek en zorg voor mensen met COPD voortdurend in beweging is en dat nieuwe inzichten snel hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen die in deze herziening van de NHG-Standaard van april 2021 zijn aangebracht? Heel kort samengevat: de verdeling van de ziektelast van 3 naar 2 niveaus, een nieuw medicamenteus stappenplan en een herzien advies betreffende verwijzing naar de fysiotherapeut. Voorts heeft de NHG een bijpassend Programma voor Individuele Nascholing (PIN COPD) gemaakt en…

Psychiater Gigi van de Loo-Neus: ‘Te snel voorschrijven ADHD-medicatie is een valkuil’

Zorgvuldige diagnostiek belangrijk bij ADHD “Huisartsen en apothekers mogen, net als andere voorschrijvers, nog alerter zijn op onterechte uitgiftes van ADHD-medicatie”, zegt kinder- en jeugdpsychiater Gigi van de Loo. “Schrijf ADHD-medicatie niet te snel voor, maar controleer eerst of de patiënt thuis nog medicatie op voorraad heeft. Studenten komen erg makkelijk aan methylfenidaat.” “Medicatie voor ADHD kan behalve door daarin gespecialiseerde psychiaters ook worden voorgeschreven door een huisarts die ervaren is in de behandeling van ADHD of een daarin gespecialiseerde praktijkondersteuner. Een valkuil is dat men deze medicatie te makkelijk voorschrijft, wat misbruik in de hand werkt”, zegt Gigi van de Loo-Neus. Zij is kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter en manager behandelzaken van de TOPGGz gecertificeerde zorglijn Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (ASS-ADHD) binnen het Universitair Centrum in Nijmegen. Ze was betrokken bij de Zorgstandaard ADHD die in 2019 uitkwam en ze geeft huisartsen en praktijkondersteuners trainingen in het voorschrijven en controleren van…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.