Peter de Jong benoemd tot managing director Brocacef Groep NV

Peter de Jong BrocacefPeter de Jong is per 1 maart a.s. benoemd tot de nieuwe managing director van Brocacef Groep en daarmee tot voorzitter van de groepsdirectie. Hij volgt Frank Groβe-Natrop op, die per 1 februari jl. benoemd is tot lid van de Executive Board van PHOENIX group in Mannheim. Naast Peter de Jong bestaat de directie van Brocacef Groep uit Johan Eeken (financieel directeur) en Bart Tolhuisen (directeur retail). Peter de Jong heeft uitgebreide ervaring in de farmaceutische branche. Sinds 2011 is hij aan Brocacef Groep verbonden, waar hij vanuit verschillende invalshoeken en functies intensief betrokken is geweest bij de ontwikkelingen binnen de organisatie. Hij was de grondlegger van het succesvolle plan van aanpak voor de franchise-activiteiten binnen BENU Apotheek. Daarnaast had hij een belangrijke rol in de ontwikkeling en uitwerking van de nieuwe merkenstrategie van Brocacef Groep. Sinds het voorjaar 2013 is Peter eindverantwoordelijk voor Brocacef Zorglogistiek. Peter de Jong: “Ik heb Brocacef de afgelopen jaren leren kennen als een uiterst dynamische onderneming waar veel competente mensen werken. De ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan binnen het bedrijf geven mij veel vertrouwen dat Brocacef Groep haar ambitie om marktleider te worden gaat realiseren. Ik ben er trots op dat ik aan die ontwikkeling nu op groepsniveau een bijdrage kan gaan leveren”. Frank Groβe-Natrop: “Iedereen die Peter kent of al met hem heeft samengewerkt, zal het met mij eens zijn dat met zijn benoeming een uitstekende keus is gemaakt. Hij heeft een lange staat van dienst in onze branche, hij kent ons bedrijf en hij is goed in staat mensen te motiveren. Daarenboven heeft hij blijk gegeven een uitstekende toekomstvisie te hebben, zowel waar het gaat om de marktontwikkelingen als om de positie van Brocacef Groep. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij samen met de collega’s er in zal slagen de positie van Brocacef Groep verder uit te bouwen en dat hij dit zal doen op de persoonlijke en betrouwbare wijze die hem kenmerkt.”

 

Leeftijd en kwetsbaarheid belangrijke aandachtspunten bij start behandeling DM2

Bij de start van de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II is het zaak rekening te houden met diens leeftijd en kwetsbaarheid. Onderzoek laat zien dat dit onvoldoende is gebeurd nadat de richtlijnen op dit punt zijn gewijzigd en dit kan zowel voor oudere als voor jongere patiënten nadelige gevolgen hebben. Het zou dus meerwaarde hebben als bij richtlijnontwikkeling ook meteen werk zou worden gemaakt van tools die de praktische implementatie ervan faciliteren. De aanbeveling in richtlijnen is duidelijk: als de huisarts de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II start, dient hij de HbA1c-streefwaarde af te stemmen op de leeftijd en kwetsbaarheid van de patiënt. Onduidelijk is welke gevolgen dit heeft voor de HbA1c waarde, waarbij medicamenteuze behandeling wordt gestart. In de praktijk bleek er nauwelijks sprake te zijn van verschillen op basis van leeftijd of kwetsbaarheid in de jaren nadat deze aanbeveling in…

Therapietrouw cruciaal voor goed effect immunotherapie

Vooral berk is verantwoordelijk voor klachten bij boompollenallergie Jarenlang was er voor patiënten met boompollenallergie alleen immunotherapie in injectievorm beschikbaar. Sinds vorig jaar is er ook immunotherapie in tabletvorm beschikbaar voor deze allergie. Belangrijk voor huisartsen is om tijdig te verwijzen naar de allergoloog en om bij toedienen van immunotherapie-injecties de patiënt het eerste half uur in de gaten te houden voor eventuele systemische reacties. In Nederland is het de berk die de meeste klachten geeft als het gaat om boompollenallergie, vertelt Rik Rösken, internist allergoloog-immunoloog in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. “Naar schatting is 23-30% van de Nederlanders gevoelig voor inhalatieallergenen, maar er zijn geen recente gegevens bekend over de verdeling van boom-, gras-, en overige allergenen binnen de groep patiënten die gevoelig is voor inhalatieallergenen. Boomsoorten die in Nederland vooral verantwoordelijk zijn voor klinische relevante sensibilisatie zijn de berk, de hazelaar en de els.” Deze bomen, behorend…

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.
  • Nadat u op verzend klikt ontvangt u een bevestigingsmail in uw mailbox.