Piekeren over zelfmoord na abrupt staken anti­depressivum

Tekst: Marc de Leeuw Afbouwen van psychiatrische medicatie is ontzettend lastig door de onttrekkingsverschijnselen. Noodgedwongen blijven patiënten daarom soms hun geneesmiddelen gebruiken. Onderzoeker dr. Peter C. Groot ontwikkelde ‘taperingstrips’ om deze medicatie geleidelijk af te bouwen, waardoor de kans op onttrekkingsverschijnselen veel lager is. Abrupt stoppen van psychofarmaca kan leiden tot vervelende onttrekkingsverschijnselen. Onderzoeker dr. Peter C. Groot weet het uit eigen ervaring. “In 2004 had ik een zware depressie. Ik startte met venlafaxine. Ik ging me beter voelen. Soms vergat ik het in te nemen. De dag erna had ik een raar soort hoofpijn en een gevoel dat me angstig maakte. Soms leidde dit tot piekeren over zelfmoord. Mijn concentratie verminderde, hoewel ik nog wel kon functioneren. De dag daarna was dat weg.” Het duurde een tijd voordat Groot besefte dat dit kwam door het vergeten van één dosis. “Nu ik dat weet, kan ik makkelijker met de klachten…

Leeftijd en kwetsbaarheid belangrijke aandachtspunten bij start behandeling DM2

Bij de start van de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II is het zaak rekening te houden met diens leeftijd en kwetsbaarheid. Onderzoek laat zien dat dit onvoldoende is gebeurd nadat de richtlijnen op dit punt zijn gewijzigd en dit kan zowel voor oudere als voor jongere patiënten nadelige gevolgen hebben. Het zou dus meerwaarde hebben als bij richtlijnontwikkeling ook meteen werk zou worden gemaakt van tools die de praktische implementatie ervan faciliteren. De aanbeveling in richtlijnen is duidelijk: als de huisarts de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II start, dient hij de HbA1c-streefwaarde af te stemmen op de leeftijd en kwetsbaarheid van de patiënt. Onduidelijk is welke gevolgen dit heeft voor de HbA1c waarde, waarbij medicamenteuze behandeling wordt gestart. In de praktijk bleek er nauwelijks sprake te zijn van verschillen op basis van leeftijd of kwetsbaarheid in de jaren nadat deze aanbeveling in…

Therapietrouw cruciaal voor goed effect immunotherapie

Vooral berk is verantwoordelijk voor klachten bij boompollenallergie Jarenlang was er voor patiënten met boompollenallergie alleen immunotherapie in injectievorm beschikbaar. Sinds vorig jaar is er ook immunotherapie in tabletvorm beschikbaar voor deze allergie. Belangrijk voor huisartsen is om tijdig te verwijzen naar de allergoloog en om bij toedienen van immunotherapie-injecties de patiënt het eerste half uur in de gaten te houden voor eventuele systemische reacties. In Nederland is het de berk die de meeste klachten geeft als het gaat om boompollenallergie, vertelt Rik Rösken, internist allergoloog-immunoloog in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. “Naar schatting is 23-30% van de Nederlanders gevoelig voor inhalatieallergenen, maar er zijn geen recente gegevens bekend over de verdeling van boom-, gras-, en overige allergenen binnen de groep patiënten die gevoelig is voor inhalatieallergenen. Boomsoorten die in Nederland vooral verantwoordelijk zijn voor klinische relevante sensibilisatie zijn de berk, de hazelaar en de els.” Deze bomen, behorend…

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.
  • Nadat u op verzend klikt ontvangt u een bevestigingsmail in uw mailbox.