Pilot om ‘time to patient’ nieuwe geneesmiddelen te verkorten

Iedereen wil dat innovatieve geneesmiddelen sneller beschikbaar komen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Zorginstituut Nederland gaan samenwerken om de tijd vanaf registratie t/m vergoeding van een geneesmiddel te verkorten. Dit gebeurt in de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’. Inzet is te komen tot een meer parallelle procedure voor de registratie- en vergoedingstrajecten.

Naast een meer parallelle procedure voor registratie- en vergoedingstrajecten wordt gestreefd naar meer synergie in de procedures en het voorkomen van dubbel werk in de verschillende trajecten. Dit moet de zogeheten ‘time to patiënt’ verkorten.

Verschillende procedures, rollen en taken
Het registratietraject en het vergoedingstraject kennen heel verschillende procedures. Ook inhoudelijk zijn de rollen en taken van het CBG en het Zorginstituut verschillend. Zo beoordeelt het CBG de kwaliteit, werking en veiligheid van een geneesmiddel voordat zij een handelsvergunning verleent. Het Zorginstituut beoordeelt of apotheek- en ziekenhuisgeneesmiddelen in aanmerking komen voor vergoeding uit het basispakket. Naast de therapeutische waarde van een geneesmiddel beoordeelt het Zorginstituut de indiening van een budget impact analyse (BIA) en een farmaco-economische analyse. Ze oordeelt hiermee over de onderbouwing van de kosteneffectiviteit van een geneesmiddel.

Intensievere samenwerking
De verschillen in procedures, rollen en taken tussen beide organisaties en het vervroegen van het vergoedingstraject vereist een intensievere samenwerking tussen het CBG en het Zorginstituut. Maar het vergt ook intensievere samenwerking met het bedrijfsleven om zo’n paralleltraject mogelijk te maken.

In afwachting van…
Binnen deze pilot verkennen de organisaties, samen met de farmaceutische industrie, de mogelijkheden om een parallelle procedure vorm te geven. In samenwerking met onder andere de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en HollandBIO wordt nu gezocht naar geneesmiddelen die bij het Europees Medicijnagentschap (EMA) worden ingediend en voor een beoordeling door het Zorginstituut in aanmerking komen.

CBG en het Zorginstituut verwachten dat de komende twee jaar een beperkt aantal innovatieve geneesmiddelen de pilot zullen doorlopen.

Bron: CBG

 

 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…