Pilots om medicijnverspilling te voorkomen

Verspilling van medicijnen is milieubelastend en het kost de samenleving jaarlijks veel geld. In ons land gaat het over –naar schatting- ruim 100 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen. Er zijn verschillende initiatieven om te voorkomen dat vooral dure medicijnen moeten worden weggegooid. Een van die initiatieven is het medicijn-voor-thuis-kluisje Meds Safe.

In het Elisabeth-TweeStedenziekenhuis in Tilburg krijgen een aantal patiënten het medicijnkluisje Meds Safe mee naar huis. Het betreft een speciaal kastje van 16 x 12 x 26 cm, waarin de medicijnen onder optimale omstandigheden worden bewaard. Dit kluisje bewaakt de temperatuur en de vochtigheidsgraad en geeft aan wanneer het tijd is om het medicijn in te nemen. Met een druk op de knop wordt steeds alleen de juiste dosering vrij gegeven. Zo is de veiligheid en kwaliteit van de geneesmiddelen gegarandeerd en kunnen ongebruikte medicijnen in het kluisje terug naar de apotheek. Als na controle alles goed blijkt, kunnen die pillen worden hergebruikt. Het gaat bij deze proef om het kankermedicijn lenalidomide. De kosten daarvan bedragen ongeveer € 6.000 voor 21 pillen.

Wettelijke eisen
Nu is het nog zo dat heruitgifte van geneesmiddelen niet is toegestaan. Eerder uitgegeven geneesmiddelen mogen niet opnieuw meegegeven aan een volgende patiënt, omdat de kwaliteit niet is geborgd. Een apotheker kan immers niet controleren of de medicijnen op de juiste wijze zijn bewaard. Maar dat leidt wel tot enorme verkwisting.

Tweede proef
Ook in het Radboudumc, Jeroen Bosch ziekenhuis, St. Antonius en UMC Utrecht is proef gaande met dure oncologische geneesmiddelen die patiënten thuis moeten innemen. Hierbij gaat het om een verzegelde verpakking waaraan een temperatuurchip is toegevoegd. Als de patiënt medicatie overhoudt, beoordeelt de apotheker deze na inzameling. Daarbij wordt gekeken of de verzegeling niet is verbroken, of de bewaartemperatuur niet is overschreden en of het een geldige houdbaarheidsdatum betreft. Medicijnen die aan alle kwaliteitscriteria voldoen, worden vervolgens opnieuw verstrekt. Het Radboudumc gaat deze manier van werken een jaar testen.

Uitrol?
Na de pilotperiode van beide methoden wordt gekeken of het mogelijk is om deze werkwijze breder in te zetten. Dat kan dan een goede stap zijn om medicijnverspilling effectief tegen te gaan.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.