Plaats voor kortwerkende luchtwegverwijders beperkter dan voorheen

Gerichter medicatiebeleid bij astma door scherpere diagnosestelling De meest opvallende vernieuwing in de herziene Standaard Astma bij volwassenen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is dat bij een duidelijke diagnose van astma laagdrempelig wordt gestart met een onderhoudsdosering van een inhalatiecorticosteroïde (ICS) of een combinatie van ICS met formoterol maar dan ‘zo nodig’. Kortwerkende luchtwegverwijders (SABA’s) hebben daardoor een beperktere plaats gekregen. Een belangrijk verschil met de vorige NHG-Standaard is dat de diagnostiek van astma is aangescherpt, vertelt Jip de Jong, wetenschappelijk medewerker bij het NHG en lid van de werkgroep die de nieuwe NHG-Standaard Astma bij volwassenen samenstelde. “In de vorige versie kon de diagnose ook op klinische gronden worden vastgesteld, in de nieuwe versie is voor de diagnose spirometrie vereist. Maar let wel: ook in de nieuwe NHG-Standaard blijft een typische anamnese belangrijk. Het optreden van astmatische klachten is de ingang voor verder onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid…

Leeftijd en kwetsbaarheid belangrijke aandachtspunten bij start behandeling DM2

Bij de start van de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II is het zaak rekening te houden met diens leeftijd en kwetsbaarheid. Onderzoek laat zien dat dit onvoldoende is gebeurd nadat de richtlijnen op dit punt zijn gewijzigd en dit kan zowel voor oudere als voor jongere patiënten nadelige gevolgen hebben. Het zou dus meerwaarde hebben als bij richtlijnontwikkeling ook meteen werk zou worden gemaakt van tools die de praktische implementatie ervan faciliteren. De aanbeveling in richtlijnen is duidelijk: als de huisarts de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II start, dient hij de HbA1c-streefwaarde af te stemmen op de leeftijd en kwetsbaarheid van de patiënt. Onduidelijk is welke gevolgen dit heeft voor de HbA1c waarde, waarbij medicamenteuze behandeling wordt gestart. In de praktijk bleek er nauwelijks sprake te zijn van verschillen op basis van leeftijd of kwetsbaarheid in de jaren nadat deze aanbeveling in…

Therapietrouw cruciaal voor goed effect immunotherapie

Vooral berk is verantwoordelijk voor klachten bij boompollenallergie Jarenlang was er voor patiënten met boompollenallergie alleen immunotherapie in injectievorm beschikbaar. Sinds vorig jaar is er ook immunotherapie in tabletvorm beschikbaar voor deze allergie. Belangrijk voor huisartsen is om tijdig te verwijzen naar de allergoloog en om bij toedienen van immunotherapie-injecties de patiënt het eerste half uur in de gaten te houden voor eventuele systemische reacties. In Nederland is het de berk die de meeste klachten geeft als het gaat om boompollenallergie, vertelt Rik Rösken, internist allergoloog-immunoloog in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. “Naar schatting is 23-30% van de Nederlanders gevoelig voor inhalatieallergenen, maar er zijn geen recente gegevens bekend over de verdeling van boom-, gras-, en overige allergenen binnen de groep patiënten die gevoelig is voor inhalatieallergenen. Boomsoorten die in Nederland vooral verantwoordelijk zijn voor klinische relevante sensibilisatie zijn de berk, de hazelaar en de els.” Deze bomen, behorend…

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.
  • Nadat u op verzend klikt ontvangt u een bevestigingsmail in uw mailbox.