Plaats voor kortwerkende luchtwegverwijders beperkter dan voorheen

Gerichter medicatiebeleid bij astma door scherpere diagnosestelling De meest opvallende vernieuwing in de herziene Standaard Astma bij volwassenen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is dat bij een duidelijke diagnose van astma laagdrempelig wordt gestart met een onderhoudsdosering van een inhalatiecorticosteroïde (ICS) of een combinatie van ICS met formoterol maar dan ‘zo nodig’. Kortwerkende luchtwegverwijders (SABA’s) hebben daardoor een beperktere plaats gekregen. Een belangrijk verschil met de vorige NHG-Standaard is dat de diagnostiek van astma is aangescherpt, vertelt Jip de Jong, wetenschappelijk medewerker bij het NHG en lid van de werkgroep die de nieuwe NHG-Standaard Astma bij volwassenen samenstelde. “In…

Verder lezen?

Dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees. Abonneren is gratis voor BIG-geregistreerde zorgverleners. Overige zorgverleners en overige geïnteresseerden kunnen zich registreren en worden na registratie beoordeeld door de beheerder van farma-magazine.nl alvorens te worden toegelaten.