Plaats voor kortwerkende luchtwegverwijders beperkter dan voorheen

Gerichter medicatiebeleid bij astma door scherpere diagnosestelling De meest opvallende vernieuwing in de herziene Standaard Astma bij volwassenen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is dat bij een duidelijke diagnose van astma laagdrempelig wordt gestart met een onderhoudsdosering van een inhalatiecorticosteroïde (ICS) of een combinatie van ICS met formoterol maar dan ‘zo nodig’. Kortwerkende luchtwegverwijders (SABA’s) hebben daardoor een beperktere plaats gekregen. Een belangrijk verschil met de vorige NHG-Standaard is dat de diagnostiek van astma is aangescherpt, vertelt Jip de Jong, wetenschappelijk medewerker bij het NHG en lid van de werkgroep die de nieuwe NHG-Standaard Astma bij volwassenen samenstelde. “In de vorige versie kon de diagnose ook op klinische gronden worden vastgesteld, in de nieuwe versie is voor de diagnose spirometrie vereist. Maar let wel: ook in de nieuwe NHG-Standaard blijft een typische anamnese belangrijk. Het optreden van astmatische klachten is de ingang voor verder onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid…

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.