Plaats voor kortwerkende luchtwegverwijders beperkter dan voorheen

Gerichter medicatiebeleid bij astma door scherpere diagnosestelling De meest opvallende vernieuwing in de herziene Standaard Astma bij volwassenen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is dat bij een duidelijke diagnose van astma laagdrempelig wordt gestart met een onderhoudsdosering van een inhalatiecorticosteroïde (ICS) of een combinatie van ICS met formoterol maar dan ‘zo nodig’. Kortwerkende luchtwegverwijders (SABA’s) hebben daardoor een beperktere plaats gekregen. Een belangrijk verschil met de vorige NHG-Standaard is dat de diagnostiek van astma is aangescherpt, vertelt Jip de Jong, wetenschappelijk medewerker bij het NHG en lid van de werkgroep die de nieuwe NHG-Standaard Astma bij volwassenen samenstelde. “In de vorige versie kon de diagnose ook op klinische gronden worden vastgesteld, in de nieuwe versie is voor de diagnose spirometrie vereist. Maar let wel: ook in de nieuwe NHG-Standaard blijft een typische anamnese belangrijk. Het optreden van astmatische klachten is de ingang voor verder onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid…

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Samen beslissen verbetert patiënttevredenheid, zeker bij Prikkelbare Darm Syndroom

Keuzehulp Prikkelbare Darm Syndroom: Er is veel aandacht voor de betrokkenheid van patiënten bij hun eigen zorg. Vooral nadat de diagnose is gesteld wordt ernaar gestreefd om de patiënt mee te laten beslissen over het verdere beleid. Of er wat moet gebeuren en zo ja, hoe dat dan het beste aansluit bij de wensen van de patiënt. Samen beslissen, dat is waar het om gaat. Natuurlijk is er altijd ruimte voor meer of minder betrokkenheid, afhankelijk van de gevoelens en emoties van de patiënt. De NHG gaat in september van dit jaar stevig campagne voeren om ‘samen beslissen’ door meer zorgverleners te laten toepassen. ‘Om tot de beste zorg te komen, hebben de huisarts, praktijkondersteuner en de patiënt elkaar nodig. Ieder heeft zijn eigen expertise, het benutten daarvan vergroot de kans op passende zorg. Samen Beslissen maakt dat patiënten meer tevreden zijn over de gegeven zorg en het gekozen beleid…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.