Plan aanpak huisartsentekort leidt tot misverstanden

Extra stappen zijn noodzakelijk om de huisartsenzorg goed, toegankelijk en aantrekkelijk te houden. Dat heeft geleid tot een plan van aanpak over balans in vraag en aanbod in de huisartsenzorg. Zoals meer stageplaatsen voor PA’s en VS’en. Mogelijke financiële prikkels voor vestiging in bepaalde regio’s. En het aantrekkelijker maken van het praktijkhouderschap, zodat jonge huisartsen sneller daarvoor kiezen in plaats van waarneming. 

Het plan van aanpak  is een vervolgstap op het Nivel-Prismant-rapport over deze problematiek, dat afgelopen december is verschenen. De minister heeft dit recentelijk naar de Tweede Kamer verzonden. Daarin staat per thema aangegeven wat er reeds in gang is gezet en welke extra stappen er nodig zijn. Alle thema’s dragen bij aan het overkoepelend thema, namelijk de aantrekkelijkheid van de huisartsenzorg.

Waarnemen versus praktijkhouderschap
Echter: de suggesties voor oplossingsrichtingen hebben geleid tot behoorlijke discussies. Over het onderscheid tussen de voorstellen uit het Nivel-Prismant-rapport en de daadwerkelijke plannen van LHV en VWS is onduidelijkheid ontstaan. Vooral over de waarneming. Op dit moment kiezen veel nieuwe huisartsen ervoor om te gaan waarnemen, in plaats van een eigen praktijk te beginnen. Ofwel, zoals er staat: waarnemen lijkt op dit moment te aantrekkelijk in verhouding tot het praktijkhouderschap. Er wordt daarom gekeken naar manieren om de ANW-zorg zodanig in te richten dat er meer ruimte ontstaat in de beschikbaarheid van de huisartsen in de dagzorg. Ook de inzet van waarnemers vormt daar onderdeel van. Dit wordt meegenomen in de evaluatie van de agenda acute zorg. Vanuit LHV, InEen en VPH is een voorlichtingscampagne ontwikkeld over het bezoek aan de huisartsenpost.

Regiospreiding
Een tekort aan huisartsen is in de ene regio groter dan in een andere. Er lopen reeds diverse campagnes, onder andere in Zeeland, Drenthe, Vechtdal en Friesland. De LHV gaat initiatieven delen en VWS gaat de mogelijkheden onderzoeken voor financiële prikkels om vestiging in bepaalde regio’s te stimuleren.

Misverstand
Bij sommigen is daardoor het beeld ontstaan dat het plan zou zijn om te willen ingrijpen in de vrije markt waarin waarneemtarieven tot stand komen en om aios of huisartsen te dwingen zich in een bepaalde regio te gaan vestigen. De LHV laat in haar berichtgeving weten dat dat absoluut niet het geval is.

Ella Kalsbeek, voorzitter LHV: “Wij zoeken naar oplossingen die aan de kern van het probleem raken, wij willen oplossingen die voor alle huisartsen en voor de hele huisartsenzorg bevorderlijk zijn. De oplossingen waar wij voor kiezen, dienen het huisartsenvak aantrekkelijker te maken. Zodat huisartsen met plezier en voldoende tijd voor de patiënt het vak kunnen uitoefenen en zodat jonge mensen daar ook met overtuiging voor blijven kiezen. Daarom zetten we onder andere in op het opleiden van meer huisartsen, op het verlagen van de werkdruk en op het verlagen van de drempels tot het praktijkhouderschap voor huisartsen die een eigen praktijk ambiëren.”

Tot slot
Een aantrekkelijk beeld van het huisartsenvak is van belang. Daarbij kan het ook een positief effect hebben op geneeskunde studenten/basisartsen om voor het huisartsenvak en de huisartsenopleiding te kiezen. Hoewel: daaraan is dus geen tekort, maar afijn. In ieder geval wordt daarom bij alle thema’s aandacht besteed aan communicatie.

Bronnen: VWS en LHV

 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…