Plasma als basis voor mogelijk geneesmiddel coronavirus

Sanquin gaat op grote schaal plasma inzamelen van herstelde coronapatiënten. Dit ‘convalescent plasma’ bevat neutraliserende antistoffen die eventueel kunnen worden gebruikt voor de behandeling van het coronavirus. Of bij het voorkomen dat mensen besmet raken. Het ministerie van VWS draagt 10 miljoen euro bij aan dit project. Met dat geld kan Sanquin de extra kosten opvangen, zoals uitbreiding van afnamecentra en inzet van meer personeel.

Sanquin heeft zich aangesloten bij de CoVIg-19 Plasma-alliantie, bestaande tien mondiale en lokale plasmaverwerkende partijen. Deze alliantie bereidt momenteel een studie voor naar de inzet van de antistoffen in het plasma. Verschillende geneesmiddelfabrikanten bekijken of een geneesmiddel met neutraliserende antistoffen werkzaam en veilig kan zijn bij de behandeling en het voorkomen van een COVID-19-infectie.

Plasma van genezen coronapatiënten

De ontwikkeling van een op plasma gebaseerd geneesmiddel dat constante hoge niveaus van antilichamen tegen het nieuwe coronavirus bevat, wordt een hyperimmune globulin (H-Ig) genoemd. Dat vereist de inzameling van plasma van donors die genezen zijn van COVID-19. Hun plasma-antilichamen bestrijden het coronavirus. Eenmaal verzameld, wordt dit “convalescent plasma” getransporteerd naar productiefaciliteiten waar het verder behandeld, getest en uiteindelijk verwerkt wordt tot een finaal product. Dit H-Ig is slechts een van de vele mogelijke opties om een antwoord te bieden op de pandemie, maar het kan een van de eerste mogelijke behandelingsopties zijn voor mensen met risico op ernstige complicaties als gevolg van COVID-19.

Snelle actie

Het beschikbaar stellen van het schaarse convalescent plasma aan de CoVIg-19 Plasma Alliantie vereist grootschalige inzameling. Om geen tijd te verliezen is Sanquin gevraagd alvast antistoffen af te nemen. Dat gaat gebeuren bij 16.000 mensen, waarmee 30.000 kilo plasma met antistoffen wordt verzameld. Mochten de studieresultaten positief uitpakken dan kunnen die antistoffen snel worden ingezet om COVID-19 patiënten te behandelen. De eerste onderzoeksresultaten naar het inzetten van convalescent plasma worden in het najaar verwacht.
Mocht het onverhoopt niet lukken om het plasma in te zetten als geneesmiddel, zal het opgeslagen plasma niet verloren gaan. Dat kan dan worden gebruikt voor de productie van andere geneesmiddelen.

Bronnen: VWS, Rijksoverheid, Sanquin

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…