Pneumakokkenvaccinatie door huisartsen

Nieuwe taken op het bordje van de huisarts is geen vanzelfsprekendheid, de werkdruk is al zo hoog. En vaccinatie is geen kerntaak van huisartsen en geen onderdeel van het basistakenpakket. Desondanks gaan huisartsen de pneumakokkenvaccinatie uitvoeren. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van VWS

In de LHV-ledenraad is over het voorstel een levendige discussie gevoerd. Voor- en tegenstanders kregen nogmaals de ruimte om hun argumenten te delen. Stemming wees uit dat een meerderheid van de Ledenraad akkoord ging met het voorstel om de pneumokokkenvaccinatie door de huisarts te laten doen. Het feit dat de griepvaccinatie tegelijkertijd kan plaatsvinden met deze vaccinatie heeft bij de voorstemmers zeker een rol gespeeld.

Terecht kunnen bij eigen huisarts
Echter: de belangrijkste reden om in te stemmen is dat de patiënt straks laagdrempelig terecht kan bij zijn eigen huisarts. Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV: “Door de vaccinatie in de eigen vertrouwde huisartsenpraktijk aan te bieden, verlagen huisartsen de drempel voor kwetsbare patiënten.” 

Eind 2020 start de uitvoering van de pneumokokkenvaccinatie, in eerste instantie voor een periode van drie jaar. Na twee jaar volgt een evaluatie.

Nieuwe taken niet vanzelfsprekend
Het is geen lichtvaardige keuze van de LHV om te besluiten dat huisartsen de pneumokokkenvaccinatie gaan uitvoeren. Ella Kalsbeek: ‘Natuurlijk staat voor alle huisartsen de zorg voor patiënten voorop, maar tegelijkertijd kunnen huisartsen niet alles. Het is belangrijk dat iedereen zich realiseert dat het nooit vanzelfsprekend is dat nieuwe taken op het bord van de huisarts komen. Net zoals nu, zullen we daarover steeds opnieuw discussie met huisartsen voeren, met de kerntaken als basis.’ 

Randvoorwaarden
Het ministerie van VWS heeft al eerder aangeven in te stemmen met de door de LHV gestelde randvoorwaarden. De LHV gaat deze samen met onder andere het ministerie van VWS, het NHG en het RIVM de komende tijd gedetailleerd uitwerken.

Bron: LHV

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…