Politiebewaking bij Ace Pharmaceuticals in Zeewolde

Ace Pharmaceuticals uit Zeewolde wordt bewaakt door de politie. Dit bedrijf maakt medicatie die de ziekmakende effecten van het coronavirus kan onderdrukken. Het medicijn Chloroquine is opgenomen in het voorlopig behandelplan van het RIVM.

Chloroquine is van oorsprong bedoeld als hulpmiddel tegen malaria. Het is sinds 1934 internationaal op de markt. Chloroquine bleek antiviraal te werken bij concentraties die bij de mens veilig kunnen worden gebruikt. Deze antivirale werking van chloroquine werd in 2004 ontdekt in de KU Leuven. In augustus 2004 was de SARS-episode in China en Canada net voorbij, waardoor het medicijn toen niet bij SARS-patiënten kon worden getest.

Chloroquine
Chloroquine blijkt actief te zijn tegen het nieuwe SARS-coronavirus type 2. Het middel is getest op een aantal coronapatiënten in China en zij knapten sneller op dan patiënten die het medicijn niet kregen. Deze tests vonden plaats in 10 ziekenhuizen in Beijing, Hunan en Guangdong. Patiënten die gedurende een week chloroquine kregen vertoonden minder koorts, hadden een sneller verbeterende longfunctie, en waren sneller weer virusvrij en genezen. Chloroquine is inmiddels onderdeel van het voorlopige behandeladvies van het RIVM voor patiënten met het coronavirus.

Toeval?
Chloroquine is goedkoop en relatief eenvoudig te produceren in grote hoeveelheden, ook al zijn er momenteel wereldwijd nog weinig producenten. In Nederland is chloroquine geregistreerd door Ace Pharmaceuticals (A-CQ 100® Chloroquine 100 mg tabletten, RVG 106659). Inderdaad: het bedrijf dat momenteel door de politie wordt bewaakt vanwege ‘een verdachte situatie’ die zich heeft voorgedaan. Wat dat precies inhoudt, wil de politie niet zeggen. De vraag rijst of het toeval is of te maken heeft met chloroquine….

Bronnen: KU Leuven, Ace Pharmaceuticals, Omroep Flevoland

Leeftijd en kwetsbaarheid belangrijke aandachtspunten bij start behandeling DM2

Bij de start van de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II is het zaak rekening te houden met diens leeftijd en kwetsbaarheid. Onderzoek laat zien dat dit onvoldoende is gebeurd nadat de richtlijnen op dit punt zijn gewijzigd en dit kan zowel voor oudere als voor jongere patiënten nadelige gevolgen hebben. Het zou dus meerwaarde hebben als bij richtlijnontwikkeling ook meteen werk zou worden gemaakt van tools die de praktische implementatie ervan faciliteren. De aanbeveling in richtlijnen is duidelijk: als de huisarts de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II start, dient hij de HbA1c-streefwaarde af te stemmen op de leeftijd en kwetsbaarheid van de patiënt. Onduidelijk is welke gevolgen dit heeft voor de HbA1c waarde, waarbij medicamenteuze behandeling wordt gestart. In de praktijk bleek er nauwelijks sprake te zijn van verschillen op basis van leeftijd of kwetsbaarheid in de jaren nadat deze aanbeveling in…

Therapietrouw cruciaal voor goed effect immunotherapie

Vooral berk is verantwoordelijk voor klachten bij boompollenallergie Jarenlang was er voor patiënten met boompollenallergie alleen immunotherapie in injectievorm beschikbaar. Sinds vorig jaar is er ook immunotherapie in tabletvorm beschikbaar voor deze allergie. Belangrijk voor huisartsen is om tijdig te verwijzen naar de allergoloog en om bij toedienen van immunotherapie-injecties de patiënt het eerste half uur in de gaten te houden voor eventuele systemische reacties. In Nederland is het de berk die de meeste klachten geeft als het gaat om boompollenallergie, vertelt Rik Rösken, internist allergoloog-immunoloog in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. “Naar schatting is 23-30% van de Nederlanders gevoelig voor inhalatieallergenen, maar er zijn geen recente gegevens bekend over de verdeling van boom-, gras-, en overige allergenen binnen de groep patiënten die gevoelig is voor inhalatieallergenen. Boomsoorten die in Nederland vooral verantwoordelijk zijn voor klinische relevante sensibilisatie zijn de berk, de hazelaar en de els.” Deze bomen, behorend…

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.
  • Nadat u op verzend klikt ontvangt u een bevestigingsmail in uw mailbox.