PrEP-medicatie via GGD beperkt, via apotheek wel beschikbaar

Vanaf 1 augustus 2019 is Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) via de GGD nog maar beperkt beschikbaar. Binnen een pilotperiode van vijf jaar mogen GGD’en PrEP-medicatie uitgeven aan mensen met een verhoogd risico op hiv. Het gaat daarbij naar schatting om 6.500 mensen. PrEP-medicatie via de apotheek daarentegen blijft voor iedereen toegankelijk.

Apotheken kunnen nog steeds PrEP-mediatie ter hand stellen aan de verhoogde risicogroep. Dat betreft mannen die seks hebben met mannen, en aan alle mensen die buiten de PrEP-regeling vallen.

Wachtlijsten
PrEP is via de GGD beperkt beschikbaar. GGD’en zijn namelijk gebonden aan de eisen van het ministerie van VWS. De regeling geldt voor een pilotperiode van vijf jaar en is voor een beperkt aantal personen. De GGD’en verwachten daarom dat ze moeten werken met wachtlijsten.  De GGD-professional beoordeelt wie in aanmerking komt voor PrEP via de landelijke regeling. De professional maakt daarbij een inschatting van het risico op hiv en de persoonlijke situatie van de cliënt. 

Evaluatie
De pilot wordt in opdracht van VWS gemonitord en geëvalueerd door het RIVM. Na drie jaar is een tussentijdse evaluatie. Na vijf jaar volgt een eindevaluatie die in beeld moet brengen wat het effect van PrEP is geweest op de hiv-incidentie en de soa-prevalentie.

Huisarts en apotheek moeten worden geïnformeerd
Om interacties met andere geneesmiddelen van de gebruiker te controleren, hebben de GGD’en op grond van de subsidieregeling wel de taak gekregen huisarts en apotheek tijdig te informeren over het PrEP-gebruik van de deelnemers.

Bron: KNMP en GGD

De zorg in de miljoenennota

Voor de zorg is er komend jaar 92,7 miljard beschikbaar, ruim 4,5 miljard meer dan begroot voor 2020. Wat zijn de belangrijkste extra bestedingen?