Productie apotheker

In deze rubriek belichten we de diversiteit van het apothekersvak. Jan Derks, directeur van Derks & Derks B.V. en adviseur in human talent schets deze editie de rol van de productie & QA apotheker:

Jan Derks: “Een productieapotheker is een geneesmiddelenexpert die zich bezig houdt met de grootschalige productie van medicatie en de verantwoordelijkheid heeft over het (min of meer industriële) productieproces. Het proces en de inrichting zijn gebonden aan strikte kwaliteitseisen. Een Quality Assurance apotheker of QP heeft de taak om toezicht te houden op het naleven van de regels bij de productie en uiteindelijk de producten vrij te geven voor het beoogde gebruik. Als productieapotheker stuur je het productieproces aan en neem je beslissingen over de planning, schoonmaak en het efficiënt en juiste gebruik van de diverse productielijnen en productiemiddelen. De taken zijn zeer divers waardoor er een groot beroep wordt gedaan op het gebruik van verschillende vaardigheden. In deze functie werk je veel samen met anderen, ook met gelijkopgeleiden. Het werk geeft direct feedback: je weet meteen hoe goed je het doet. Als QA/QP apotheker houd je toezicht op het juist toepassen van de regels. Je beoordeelt de inrichting van processen en procedures: deels aan de hand van documentatie, deels op basis van (regelmatig ook externe) audits.”

Leander Brouwer wordt via Pharmatech gedetacheerd als productieapotheker bij diverse grote en kleine farmaceuten. “Ik ben op dagelijkse basis bezig met het begeleiden van de productieprocessen. Dat is voor een groot deel trouble shooting, want overal waar machines draaien en mensen werken gaan dingen mis. Je moet op ieder moment bepalen wat de impact op je product is en de keuze maken of je het wel of niet op de markt kunt gaan zetten. Kwaliteit speelt daarin een hele grote rol. Aan de ene kant heb ik een productiepet op, want de productie moet door, maar aan de andere kant ben ik het farmaceutisch geweten van de afdeling. Je moet daardoor snel beslissingen nemen, maar altijd met oog voor kwaliteit. Perfectie is het streven, maar niet altijd mogelijk, het product moet in ieder geval aan de gewenste eisen voldoen. Het is moeilijk te zeggen hoe een gemiddelde dag er voor mij uit ziet, want dat is altijd weer een verassing. Productie gaat in ieder geval boven alles. Als daar problemen ontstaan, laat ik alles uit mijn handen vallen om dat eerst op te lossen. Het is een hectische en afwisselende baan, waarbij het werk nooit af is, hooguit wordt de stapel minder.”

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.