Prof. dr. Fred Rozema: ‘Haal de tandartsen erbij!’

Nieuwe richtlijn antitrombotica in mondzorg stimulans voor samenwerking met tandartsen Mondzorgverleners beschikken sinds december 2019 over een nieuwe richtlijn rond antitromboticagebruik. Deze biedt aanknopingspunten voor intensievere samenwerking tussen apothekers, huisartsen en tandartsen, stelt prof. dr. Fred Rozema, MKA-chirurg, hoogleraar orale geneeskunde aan het Academisch Tandheelkundig Centrum Amsterdam (ACTA) en Amsterdam UMC en voorzitter van de commissie die de nieuwe richtlijn ontwikkelde. Hij hoopt dat deze samenwerking verder uitgroeit. In zijn werkkamer in het markante ACTA-gebouw aan de Amsterdamse Zuidas, legt prof. dr. Fred Rozema uit hoe de richtlijn ‘Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken’ is ontstaan. “Deze richtlijn van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) vervangt de antitromboticarichtlijn in 2012 vanuit het (ACTA) werd opgesteld, destijds de eerste evidence based-richtlijn voor tandartsen. Deze was gebaseerd op promotieonderzoek van dr. Denise van Diermen, mijn collega bij ACTA”, vertelt Rozema.. “De nieuwe richtlijn is ontstaan vanuit het KIMO, een kwaliteitsinstituut…

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Samen beslissen verbetert patiënttevredenheid, zeker bij Prikkelbare Darm Syndroom

Keuzehulp Prikkelbare Darm Syndroom: Er is veel aandacht voor de betrokkenheid van patiënten bij hun eigen zorg. Vooral nadat de diagnose is gesteld wordt ernaar gestreefd om de patiënt mee te laten beslissen over het verdere beleid. Of er wat moet gebeuren en zo ja, hoe dat dan het beste aansluit bij de wensen van de patiënt. Samen beslissen, dat is waar het om gaat. Natuurlijk is er altijd ruimte voor meer of minder betrokkenheid, afhankelijk van de gevoelens en emoties van de patiënt. De NHG gaat in september van dit jaar stevig campagne voeren om ‘samen beslissen’ door meer zorgverleners te laten toepassen. ‘Om tot de beste zorg te komen, hebben de huisarts, praktijkondersteuner en de patiënt elkaar nodig. Ieder heeft zijn eigen expertise, het benutten daarvan vergroot de kans op passende zorg. Samen Beslissen maakt dat patiënten meer tevreden zijn over de gegeven zorg en het gekozen beleid…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.