Prof. dr. Fred Rozema: ‘Haal de tandartsen erbij!’

Nieuwe richtlijn antitrombotica in mondzorg stimulans voor samenwerking met tandartsen Mondzorgverleners beschikken sinds december 2019 over een nieuwe richtlijn rond antitromboticagebruik. Deze biedt aanknopingspunten voor intensievere samenwerking tussen apothekers, huisartsen en tandartsen, stelt prof. dr. Fred Rozema, MKA-chirurg, hoogleraar orale geneeskunde aan het Academisch Tandheelkundig Centrum Amsterdam (ACTA) en Amsterdam UMC en voorzitter van de commissie die de nieuwe richtlijn ontwikkelde. Hij hoopt dat deze samenwerking verder uitgroeit. In zijn werkkamer in het markante ACTA-gebouw aan de Amsterdamse Zuidas, legt prof. dr. Fred Rozema uit hoe de richtlijn ‘Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken’ is ontstaan. “Deze richtlijn van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) vervangt de antitromboticarichtlijn in 2012 vanuit het (ACTA) werd opgesteld, destijds de eerste evidence based-richtlijn voor tandartsen. Deze was gebaseerd op promotieonderzoek van dr. Denise van Diermen, mijn collega bij ACTA”, vertelt Rozema.. “De nieuwe richtlijn is ontstaan vanuit het KIMO, een kwaliteitsinstituut…

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.