Protocollen voor corticosteroïd neussprays

Veel mensen gebruiken hun corticosteroïd neusspray niet op de juiste manier, blijkt in de praktijk. Het is ook niet altijd eenvoudig, omdat er verschillen bestaan tussen de bijsluiters van de diverse neussprays. Dat kan leiden tot onduidelijkheid bij zowel patiënten als zorgverleners. Verkeerd gebruik kan bijwerkingen tot gevolg hebben, zoals neusbloedingen. Eenduidige instructies zijn nodig voor het bevorderen van het goed toedienen van neussprays.

Long Alliantie Nederland (LAN) heeft daarom in samenwerking met het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en met diverse LAN-leden twee neussprayprotocollen ontwikkeld:
– een protocol voor de regulierecorticosteroïd neusspray
– een protocol voor de Avamys corticosteroïd neusspray
Deze Avamys corticosteroïd neusspray heeft namelijk een andere vorm en wijkt in gebruik iets af van het reguliere neussprayflesje.

De protocollen zijn toegevoegd aan de website www.inhalatorgebruik.nl. Daar worden ook patiëntenkaarten beschikbaar gesteld. Bovendien laat de KNMP instructiefilmpjes ontwikkelen die ze zal plaatsen op Apotheek.nl en Inhalatorgebruik.nl.

1,3 miljoen gebruikers
In 2015 gebruikten ongeveer 1,3 miljoen mensen intranasale corticosteroïden. Intranasale corticosteroïden in de vorm van neusspray worden voorgeschreven bij allergische rhinitis. Uit de studie van het MCL blijkt dat patiënten weinig tijd en aandacht besteden aan de toediening. Een aantal belangrijke stappen worden niet toegepast, waarbij ook het schoonmaken van de spraykop vaak wordt vergeten.

In het nieuwe protocol wordt aandacht besteed aan het gebruiksklaar maken van de neusspray, het vooraf schoonmaken van de neus, de juiste houding bij het toedienen en de schoonmaakstappen. Omdat er goed onderzoek bestaat naar de beste toedieningswijze, is er bij het opstellen van het protocol gebruik gemaakt van enkele beschikbare studies en van observaties uit de praktijk. Meer onderzoek in de toekomst is zeker wenselijk.
Het advies over de positie van de spraykop is evidence based. Het is belangrijk van het neustussenschot af te richten, dus naar de buitenzijde van de neusvleugel. Dit om te voorkomen dat het vaatrijke gebied in het tussenschot beschadigt raakt, wat tot neusbloedingen kan leiden. De armen kruiselings houden, zoals in het protocol aangegeven, vergemakkelijke deze juiste positie van de spraykop.

Groter bewustzijn
Het is van belang dat er een groter bewustzijn komt van het belang van een eenduidige en volledige instructie over het juist gebruik van de neusspray. Daar wordt op dit moment nog niet zo uitgebreid bij stilgestaan. De publicatie van het neusspray-instructiemateriaal kan hieraan bijdragen.

Bron: CAHAG

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.