Publiekscampagne over de noodzaak van een gezonde leefstijl

Overheid: start een publiekscampagne om mensen te informeren over de noodzaak van een gezonde leefstijl! Dat is de oproep van ruim 70 artsen, wetenschappers en bestuurders van gezondheidsorganisaties aan ministers De Jonge en Van Ark en staatssecretaris Blokhuis.

Veel mensen die vanwege een coronavirus-infectie moesten worden opgenomen in de ziekenhuizen hebben overgewicht. Obesitas gaat gepaard met verstoringen van het immuunsysteem, die mensen kwetsbaarder maakt voor een ernstiger beloop van een coronavirusinfectie.

Versterking immuunsysteem

Door gezonder te eten, meer te bewegen, goed te slapen en voldoende te ontspannen kunnen veel mensen met obesitas al binnen enkele weken hun immuunsysteem versterken. Ook personen met een gezond gewicht hebben baat bij het versterken van het immuunsysteem door een gezonde leefstijl. Dit lijkt hiermee een goed wapen in de strijd tegen het coronavirus, aldus de briefopstellers. Ze vinden daarom dat er, naast de huidige coronamaatregelen, noodzaak is tot actie en vooral communicatie op het gebied van leefstijlfactoren.

Brandbrief

‘Mensen hebben het recht te weten dat ze zelf meer kunnen doen dan de huidige, relevante coronamaatregelen zoals handen wassen, anderhalve meter afstand houden etc. Eenieder moet weten hoe ontzettend belangrijk een gezonde leefstijl is in o.a. de strijd tegen Corona en dat een kleine verandering naar een gezonde leefstijl al kan zorgen voor een groot verschil!’
Lees hier de brandbrief: verzoek tot leefstijlcampagne tijdens COVID-19 pandemie

Steun betuigen via website

Naast het ondertekenen van deze brief heeft Arts en Leefstijl een nieuwe website gelanceerd: www.leefstijlencorona.nl Ze vraagt zorgprofessionals, burgers/patiënten en het bedrijfsleven hen te steunen. Dat kan heel eenvoudig, door het aanklikken van een knop op deze site. Zo’n 2.000 mensen hebben dat al gedaan.

Wijs in het oosten

Op veel plaatsen laten bewoners met de groene Achterhoekse vlag zien hoe trots ze zijn op hun omgeving. En terecht. Mooi is het hier zeker.

Medicamenteus stappenplan toegevoegd in vereenvoudigde standaard

NHG-Standaard COPD geheel herzien Met een zekere regelmaat wordt de NHG-Standaard COPD herzien. In 2015 en ook in 2019 verscheen in Farma-Magazine een artikel over de herzieningen die in die jaren verschenen. De KNMP publiceerde in 2014 de richtlijn COPD en de Long Alliantie Nederland in 2016 een herziening van de Zorgstandaard COPD. Onlangs is de NHG-Standaard COPD opnieuw en geheel herzien. Dit alles betekent dat de wereld van onderzoek en zorg voor mensen met COPD voortdurend in beweging is en dat nieuwe inzichten snel hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen die in deze herziening van de NHG-Standaard van april 2021 zijn aangebracht? Heel kort samengevat: de verdeling van de ziektelast van 3 naar 2 niveaus, een nieuw medicamenteus stappenplan en een herzien advies betreffende verwijzing naar de fysiotherapeut. Voorts heeft de NHG een bijpassend Programma voor Individuele Nascholing (PIN COPD) gemaakt en…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.