Publiekscampagne over de noodzaak van een gezonde leefstijl

Overheid: start een publiekscampagne om mensen te informeren over de noodzaak van een gezonde leefstijl! Dat is de oproep van ruim 70 artsen, wetenschappers en bestuurders van gezondheidsorganisaties aan ministers De Jonge en Van Ark en staatssecretaris Blokhuis.

Veel mensen die vanwege een coronavirus-infectie moesten worden opgenomen in de ziekenhuizen hebben overgewicht. Obesitas gaat gepaard met verstoringen van het immuunsysteem, die mensen kwetsbaarder maakt voor een ernstiger beloop van een coronavirusinfectie.

Versterking immuunsysteem

Door gezonder te eten, meer te bewegen, goed te slapen en voldoende te ontspannen kunnen veel mensen met obesitas al binnen enkele weken hun immuunsysteem versterken. Ook personen met een gezond gewicht hebben baat bij het versterken van het immuunsysteem door een gezonde leefstijl. Dit lijkt hiermee een goed wapen in de strijd tegen het coronavirus, aldus de briefopstellers. Ze vinden daarom dat er, naast de huidige coronamaatregelen, noodzaak is tot actie en vooral communicatie op het gebied van leefstijlfactoren.

Brandbrief

‘Mensen hebben het recht te weten dat ze zelf meer kunnen doen dan de huidige, relevante coronamaatregelen zoals handen wassen, anderhalve meter afstand houden etc. Eenieder moet weten hoe ontzettend belangrijk een gezonde leefstijl is in o.a. de strijd tegen Corona en dat een kleine verandering naar een gezonde leefstijl al kan zorgen voor een groot verschil!’
Lees hier de brandbrief: verzoek tot leefstijlcampagne tijdens COVID-19 pandemie

Steun betuigen via website

Naast het ondertekenen van deze brief heeft Arts en Leefstijl een nieuwe website gelanceerd: www.leefstijlencorona.nl Ze vraagt zorgprofessionals, burgers/patiënten en het bedrijfsleven hen te steunen. Dat kan heel eenvoudig, door het aanklikken van een knop op deze site. Zo’n 2.000 mensen hebben dat al gedaan.

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.