Meteen naar de inhoud

Rapport Langer thuis wonen

Mensen wonen langer thuis en daar gaat veel goed. Ouderen die zorg krijgen en medicijnen gebruiken, vinden het lastig om in te schatten of zij op termijn nog thuis kunnen blijven wonen. Ze hebben behoefte aan een veilige leefomgeving met veel contact met de buitenwereld. Tegelijk hebben ze meer vertrouwen in de kwaliteit van die zorg dan ouderen die nog geen zorg krijgen. Medicatiebeoordeling bij thuiswonende ouderen die vijf of meer geneesmiddelen gebruiken, kan beter.

Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder het eigen ouderenpanel van ruim zesduizend 65-plussers.

Medicatiebeoordeling
Het zal niemand verbazen: het overgrote deel van de ruim 3500 oudere deelnemers aan het onderzoek gebruikt medicijnen. Meer dan 3.000 ouderen slikken medicijnen, waarvan bijna de helft vijf of meer medicijnen. Van deze groep heeft 60% recent een medicatiebeoordeling gehad. Daarbij kijkt de huisarts of de apotheker of alle medicijnen nog wel nodig zijn, of dat de medicatie moet veranderen. Bij ongeveer een derde van de deelnemers bleek aanpassing nodig.
Ruim tweederde van de mensen die vijf of meer medicijnen gebruiken, vindt medicatiebeoordeling ook zeker zinvol en stellen dit zeer op prijs. Slechts 1 op de 5 zegt het niet nodig te vinden, omdat de huisarts of specialist dit volgens hen volgende controleert.

De meeste mensen halen hun medicatie zelf op bij de apotheek en bijna alle deelnemers aan het onderzoek dient zelf de medicatie toe. Het vergeten in te nemen van de medicatie wordt wel een aantal keren genoemd als probleem.

De Patiëntenfederatie roept naar aanleiding van deze uitkomst huisartsen en apothekers op om medicatieboordeling bij een gebruik van meer dan vijf medicijnen altijd toe te passen.

Thuis wonen
Veel respondenten geven aan dat alles (nog) goed gaat en dat ze zich prima thuis kunnen redden. Wat wel moeilijker wordt bij het thuis wonen zijn:
➢ Trappen lopen/op een trap staan
➢ Het onderhoud van de tuin en/of het huis
➢ Huishoudelijke klussen

Ten aanzien van verhuizen geven de meeste deelnemers aan dat bij een eventuele noodzaak tot verhuizen zij vooral denken aan een aanleunwoning of passende woning. Een veel kleinere groep deelnemers denkt aan een verpleeghuis. Niet zo gek, want dat wil natuurlijk niemand.

Zie het volledige rapport Langer Thuis wonen van de Patiëntenfederatie

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens