Meteen naar de inhoud

Rapport Vervolgonderzoek Medicatiebeleid

ziekenhuisMedicatieveiligheid is een belangrijk onderdeel van het geneesmiddelenbeleid. Het gebruik van geneesmiddelen kent immers altijd risico’s, zoals bijwerkingen of interactie met andere geneesmiddelen. De afgelopen jaren is er continu aandacht voor geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnamen. Het rapport “Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid “vermeldt dat het aantal geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnamen zijn gestegen van 39.000 in 2008 naar 49.000 in 2013.

Deze stijging is in lijn met de stijging van het aantal acute opnamen. Het is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de veroudering van de patiëntenpopulatie. De potentiële vermijdbaarheid van de geneesmiddel-gerelateerde opnamen lijkt de afgelopen jaren redelijk constant. Potentieel vermijdbare geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnamen doen zich vooral voor bij 65-plussers. Gemiddeld 48 procent van deze ziekenhuisopnamen is potentieel vermijdbaar bij 65-plussers tegenover ongeveer 25 procent bij patiënten jonger dan 65 jaar. Dat blijkt uit het onderzoek van het Erasmus MC, het NIVEL, Radboud UMC en PHARMO.

Lange lijst van aanbevelingen

In dat onderzoek is gekeken naar alle 40 (!) aanbevelingen uit het Harm Wrestling rapport van 2009 geïnventariseerd. Deze aanbevelingen hadden tot doel te komen tot een reductie van geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnamen. De oorspronkelijk aanbevelingen uit Harm Wrestling rapport zijn nog steeds relevant. Daarnaast hebben de onderzoekers een aantal  nieuwe aanbevelingen opgenomen. Deze gaan vooral over van het voorkomen van valincidenten, het gebruik van antistollingsmiddelen, de ontwikkeling en implementatie van medisch-farmaceutische beslisregels bij deze middelen en monitoring van risicopatiënten, in het bijzonder bij patiënten die behandeld worden met insuline.

Plan van aanpak

Minister Schippers heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. In de aanbiedingsbrief vermeldt ze “dat de geconstateerde stijging van het aantal vermijdbare geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnamen aanleiding is om iedereen te wijzen op de hardnekkigheid van deze omissies en de noodzaak om te veranderen. Temeer omdat de oorspronkelijke geneesmiddelspecifieke aanbevelingen uit de eerdere onderzoeken nog steeds relevant blijken te zijn”. Schippers vermeldt dat ze de landelijke organisaties van voorschrijvers en apotheekhoudenden zal vragen om met een plan te komen hoe deze aanbevelingen in de praktijk zo snel mogelijk beter kunnen worden opgevolgd en hoe de nieuwe aanbevelingen nader kunnen worden uitgewerkt.

Zie het eindrapport Vervolgonderzoek medicatieveiligheid en de aanbiedingsbrief van minister Schippers aan de Tweede Kamer

Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens