Reactie op artikel “Loek Winter: Op weg naar 500 superapotheken” door Hub Haan

De heer Winter heeft als zorgondernemer ongetwijfeld grote successen geboekt in het verleden. Hij lijkt, gelet op zijn uitspraken in het artikel, uitsluitend geïnteresseerd in geld verdienen en wel via schaalvergroting. De denigrerende en provocerende manier waarop hij over apothekers en hun medewerkers maar ook over bijvoorbeeld kleine zelfstandigen zoals bloemisten praat, in het verleden heeft hij dit zelfde overigens al eerder gedaan over ziekenhuisbestuurders, zal wel uit onderhandelingstechnische en tactische redenen zijn. Hij toont daarmee in elk geval weinig respect voor mensen die elke dag hun best doen. Of het nu bloemisten zijn of apothekers en hun medewerkers. Hoe het ook zij, als hij echt de mening is toegedaan dat de zorg goedkoper kan, zou ik hem eerst willen adviseren om mails die zorgverleners, zoals ik zelf, hem gestuurd hebben, om lokaal en of regionaal spelende zaken serieus te bespreken, eerst maar eens een keer te beantwoorden. Zolang de heer de Winter niet eens de moeite neemt om serieus bedoelde mails te beantwoorden, hecht ik niet zo veel waarde meer aan uitspraken van deze zogenaamde “zorgondernemer”. Ik vraag mij ook steeds meer af of de heer Winter ooit wel eens met patiënten, jong en oud, om tafel heeft gezeten en deze mensen eens de vraag heeft gesteld of zij wel zitten te wachten op mega ziekenhuizen en mega apotheken zoals hij dat voor ogen heeft. Misschien is “zorg dicht bij de mensen” brengen en daarmee maatwerk leveren, uiteindelijk vele malen goedkoper dan al die “mega” supermarktachtige zorgbedrijven. Voorbeelden van verspilling door dit soort instanties zijn er te over. Maar de Winter mag mij graag even bellen voor uitleg in deze. Maar wel nadat hij eerst mijn mail heeft beantwoord die ik een paar maanden geleden aan hem heb gestuurd.

Hub Haan, apotheker

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Halveer de doses voor vrouwen

“Willen we vrouwelijke patiënten therapietrouw krijgen, dan moeten apothekers en huisartsen maatwerk leveren,” aldus Janneke Wittekoek.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.