Reactie op artikel “Loek Winter: Op weg naar 500 superapotheken” door Wim van der Pol

Een interview met Loek Winter over farmacie is hetzelfde als een interview met Wim van der Pol over radiologie. Radiologen verdienen een vermogen met plaatjes kijken en weten meestal al van te voren wat ze moeten zien. De foto’s kunnen het beste digitaal verzonden worden naar de lage lonen landen, zoals India, waar ervaren radiologen tegen een fractie van de prijs de plaatjes beoordelen. Een mega besparing. Ik denk dat de vergelijking zo duidelijk genoeg is. Er komen al heel veel kwaliteitsgeneesmiddelen uit India. Wil Loek een persoonlijk advies? Via Skype kan dat 24×7 via een wereldwijd netwerk.

Wilt u ook reageren klik hier!

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.