Reactie op: Het eerste uitgifte gesprek moet geen eenrichtingsverkeer zijn

Reactie van apotheker Lukas R. Brill, van Apotheek Helpman te Groningen op het artikel ‘Het eerste uitgifte gesprek moet geen eenrichtigingsverkeer zijn’ van 10 september:
De Gier becommentarieert in dat interview de bevindingen van de Consumentenbond zoals dat gepubliceerd werd in het augustusnummer van het door hun uitgegeven blad. In die publicatie wordt gesteld dat er maar 1 van de onderzochte 40 apotheken voldeed aan de eisen die aan de informatie bij een eerste uitgifte gesteld worden.
Het is jammer dat de Gier kennelijk niet de moeite heeft kunnen nemen de tekst van het bewuste onderzoek te bestuderen, alvorens commentaar te geven.
Hij had dan kunnen zien dat de consumentenbond zijn cijfers baseert op zo’n 10 punten waaraan de informatie bij een eerste uitgifte volgens de consumentenbond altijd moet voldoen. Werd aan een van die punten door een apotheek niet voldaan, dan werd dat als “niet voldaan aan de eis” geteld.
Hier wreekt zich het feit dat het de Gier geheel aan praktische ervaring ontbreekt. Had hij die wel gehad, dan had hij geweten dat er in de apotheek geen robots werken die te allen tijde alle 10 punten benoemen. Dat is vaak ook niet nodig of wenselijk. Het kan voorkomen dat niet alle 10 uitgifteregels worden benoemd:
• In een volle apotheek is (het gebrek aan) privacy vaak de reden om niet alle punten in extenso door te nemen. De Gier meldt dat uit onderzoek blijkt dat patiënten die uit de spreekkamer van de (huis)arts komen direct alweer de helft van het gesprek met de huisarts zijn vergeten. Het is de vraag wat een patiënt nog weet van de eerste uitgifte informatie bij het verlaten van een (drukke) apotheek.
• Heel veel middelen lenen zich ook niet voor uitgebreide informatie aan de balie. Denk bijvoorbeeld aan oncolytica, medicijnen voor intieme delen, HIV middelen enz.
• Wanneer iemand medicijnen ophaalt voor de buurvrouw, dan dient de apotheek zich alleen te beperken tot schriftelijke informatie, waarin duidelijk staat aangegeven dat de patiënt bij vragen of onduidelijkheden altijd de apotheek kan bellen
• Bij bezorgingen geldt hetzelfde als in bovenstaand punt.
De Gier gaat er ook geheel aan voorbij dat de NZa het tarief van de Eerste Ter Handstelling heeft ongenoemd naar een Eerste Terhandstellings Gesprek. Ondanks herhaalde bezwaren van de KNMP heeft de NZa deze naamsverandering eind 2013 doorgedrukt.

In de ogen van de Gier is de informatie bij de eerste terhandstelling ook teveel een instructie. Volgens hem is een instructie geen gesprek en dat klopt ook wel, als je ervan uitgaat dat zelfs een tweede terhandstelling zeker een kwartier dient te duren, zoals hij in eerdere publicaties heeft betoogd. Dat hij het tarief voor de eerste terhandstelling adequaat noemt, geeft wel aan dat het zeer wenselijk zou zijn als de Gier eens in het veld ging kijken!
Hij is bij dezen hartelijk uitgenodigd om bij ons eens in de apotheek te kijken hoe het in de praktijk gaat.

Lukas R. Brill, apotheker
Apotheek Helpman
Groningen

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.