Rechter verbiedt preferentiebeleid VGZ voor colecalciferol

De rechter heeft verordend dat VGZ het preferentiebeleid voor colecalciferol met onmiddellijke ingang buiten werking moet stellen. De zorgverzekeraar heeft de therapeutische waarde van de toedieningsvorm onvoldoende meegenomen in haar besluit. VGZ moet binnen vijf dagen haar informatievoorziening op de website ter zake het preferentiebeleid op vitamine D in overeenstemming brengen met het vonnis. Tevens moet zij apothekers, voorschrijvers en marktpartijen adequaat informeren over de intrekking van dit preferentiebeleid.

Dat blijkt uit het rechtspraak van de Rechtbank Gelderland van 13 april jl. Dat betekent dat er dus geen preferentiebeleid meer is bij VGZ betreffende vitamine D. De uitspraak volgt op de zaak die Galephar heeft aangespannen tegen VGZ over het preferentiebeleid op de 25.000 IE ampullen.

Toedieningsvorm

Bij een besluit om een bepaalde toedieningsvorm niet te vergoeden of te verstrekken moet een zorgverzekeraar moet ook de therapeutische waarde van de toedieningsvorm meenemen in de afweging. Een onvoldoende zorgvuldige afweging om een bepaalde toedieningsvorm niet te vergoeden of te verstrekken, kan onrechtmatig zijn.

De rechter is in dit geval van mening dat niet is gebleken dat zorgverzekeraars de therapeutische waarde/werking van colecalciferol in de vorm van een drankampul voldoende in de afweging hebben betrokken. Grote aantallen patiënten met ernstige slikproblemen kunnen namelijk niet met een capsule worden behandeld en zijn aangewezen op de ampul. De groep is te groot om dit af te doen met ‘medische noodzaak’. De rechter verbiedt daarom VGZ dat preferentiebeleid nog te voeren.

Eén cent per dag

En om welk bedrag gaat het eigenlijk? Ook dat staat te lezen in de uitspraak van het kort geding. Galephar c.s. hebben met een berekening onderbouwd dat de drankampul in de dosering van 25.000 IE per maand € 5,24 per patiënt kost en de als preferent aangewezen capsule € 4,98. Dit resulteert omgerekend naar dagen in een verschil van minder dan 1 eurocent!

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.