Regeling Falsified Medicine Directive van kracht

medicijnafvalPer 9 februari jl. is de Falsified Medicine Directive (FMD) van kracht. Het doel van dit registratiesysteem is om te voorkomen dat vervalste geneesmiddelen in het reguliere proces van geneesmiddelenverstrekking bij patiënten terecht komen. FMD heeft uitsluitend betrekking op door een arts voorgeschreven geneesmiddelen die via een apotheek aan een patiënt worden afgeleverd. Via deze route komen er in ons land nauwelijks tot geen vervalste medicijnen in omloop. Daarom worden er ook vraagtekens geplaatst bij de verplichte FMD.

De invoering heeft nogal wat voeten in aarde. Om goed aan de slag te kunnen, heeft de KNMP voor het apotheekteam drie documenten en een poster beschikbaar gesteld. Het betreft een werkinstructie FMD en een begeleidende flyer. Op de flyer staan afbeeldingen van 2D-codes en verzegelingen die het apotheekteam op verpakkingen kan aantreffen. De flyer is ook in postervorm te downloaden.

De KNMP-site bevat tevens een publicatie van de Europese Unie waarop uitzonderingen van FMD-plichtige geneesmiddelen staan vermeld. Op basis van de ervaringen in de eerste maanden worden de werkinstructie en de begeleidende flyer bijgewerkt.

Telefonische helpdesk
Apothekers kunnen de komende maanden gebruik maken van het speciale FMD-telefoonnummer van de KNM. Op alle werkdagen is van 9.00 tot 17.00 uur deze telefonische helpdesk beschikbaar via het speciale FMD-telefoonnummer 070 3737 410 en per mail via fmd@knmp.nl.

Wassen neus
De Vereniging Generieke Leveranciers Nederland plaatst in haar persbericht kanttekeningen bij FMD. Ze noemt het een wassen neus. Met als argumentatie dat de unieke identificatiecode niet de distributie van vervalste geneesmiddelen beveiligt die veelal via internet of een niet-reguliere weg zijn verkregen.

Met de nieuwe regelgeving zullen vervalste geneesmiddelen niet meer via de apotheek bij een patiënt terecht komen. Echter: “In Nederland worden geen vervalste geneesmiddelen via de apotheek aangeboden aan het publiek,” aldus Jan Broeren, voorzitter Generieke Leveranciers Nederland. “Er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat ten gevolge van FMD er minder vervalste geneesmiddelen via internet in omloop komen. Wat wel zorgelijk is, is dat de invoering van de FMD grote kosten met zich meebrengt en die worden omgeslagen naar de medicijnkosten.”

 

Versterking machtspositie
Ook Mark van Houdenhoven stelt in een artikel in de NRC dat de invoering van de FMD niet zal voorkomen dat nepmedicijnen de consument bereiken. Hij stelt dat één klap de machtspositie van de farmaceutische industrie enorm wordt versterkt, zonder dat het oorspronkelijke doel wordt bereikt. Terwijl de kosten voor dit regime, met databases, scanners, verzegeling, training en onderhoud voor ons land alleen al zo’n 60 tot 100 miljoen euro zijn. Fabrikanten van (goedkope) generieke geneesmiddelen kunnen of willen de kosten voor dit systeem niet dragen. Een aantal leveranciers stopt wellicht. Dit leidt tot extra tekorten aan geneesmiddelen.

Daarbij: de data worden beheerd door de Stichting Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) die is opgericht door de grote farmaceutische fabrikanten. Die hebben daarmee datagoud in handen. Daarmee ontstaat een datamonopolie, aldus Van Houdenhoven.

 

 

Bronnen: KNMP, Vereniging Generieke Leveranciers Nederland, NRC

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Persoonlijk contact is een uniek medicijn

Apotheker Joeri Beek werd met zijn apotheek in Nistelrode in het verleden twee keer uitgeroepen tot ‘Beste apotheek van Nederland’ en stond jaren in de top 10. Inmiddels staat hij aan het roer van een tweede apotheek in Heesch.

Het duurzame perspectief van Orion Pharma

Duurzame groei, ‘building well-being’ voor de patiënten en werknemers, spelen belangrijke rollen in de bedrijfsfilosofie van Orion Pharma. Een interview met Country manager Benelux: Stephan Van Nieuwenhove.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.