Regeling maakt wachttijden casemanagement dementie inzichtelijk

De regeling rondom casemanagement dementie is per 1 juli 2021 aangepast. Zorgaanbieders die casemanagement dementie leveren, moeten eens per kwartaal de informatie over wachttijden en wachtlijsten doorgeven aan het Dementienetwerk. Het Dementienetwerk geeft de clusterde gegevens vervolgens door aan het Zorgbeeldportaal. En ze moeten deze deels vermelden op hun site. Dit maakt de wachttijden transparant.

Zo krijgen cliënten, zorgverzekeraars en de NZa beter inzicht in de wachttijden in de regio’s. De wachttijd begint op het moment dat een cliënt die casemanagement dementie wil ontvangen, wordt aangemeld bij een zorgaanbieder voor een casemanager dementie. De aanmelding kan worden gedaan door de cliënt, de mantelzorger of verwijzer. De wachttijd is het aantal dagen tussen de aanmelddatum en het moment dat de patiënt door de zorgaanbieder in zorg wordt genomen. Als dat gebeurt binnen zeven dagen na het stellen van de indicatie, wordt het niet gezien als wachttijd en wordt de cliënt niet meegeteld als wachtende.

Samenwerkingsverband

Een Dementienetwerk zet zich in voor optimale zorg en welzijn voor mensen met dementie. Het betreft een regionaal samenwerkingsverband van zorgaanbieders, zoals zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en huisartsen, die samen de zorg voor mensen met dementie coördineren. In ons land zijn er circa 63 dementienetwerken.

Aanlevering gegevens

Het Dementienetwerk moet eenmaal per kwartaal tussen de 10e en de 20e dag in de maand van de peildatum alle informatie aan het Zorgbeeldportaal. Waaronder de gemiddelde wachttijd, het aantal cliënten op de wachtlijst, het aantal cliënten dat langer dan zes weken op de wachtlijst staat en meer. Klik hier voor alle voorwaarden.

Vermelding op website

Naast het doorgeven van een aantal gegevens aan het Zorgbeeldportaal, moet het Dementienetwerk de volgende gegevens publiceren op haar website:
– Een inschatting van de gemiddelde wachttijd in het netwerk.
– Het aantal cliënten dat op de wachtlijst staat in het netwerk.
– Het aantal cliënten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat.

Meer informatie

Voor meer informatie over het aanleveren van wachttijden kunt u contact opnemen met de NZa via info@nza.nl of WhatsApp 088 – 770 8 770. De NZa publiceert voor 1 oktober 2021 de aanleverspecificaties met de daarin opgenomen technische vereisten die Dementienetwerken nodig hebben.

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.