Rekentool biedt inzicht in de financiële consequenties van innovaties

Implementatie van nieuwe zorg heeft bijna altijd financiële gevolgen. ZonMw heeft een Budget Impact Analyse (BIA) laten ontwikkelen. Een BIA brengt de verwachte verandering in uitgaven in kaart als gevolg van implementatie van nieuwe zorg. Maar ook van eventuele de-implementatie van bestaande zorg. Een BIA richt zich op de vraag of de implementatie ‘daadwerkelijk financierbaar’ is.

Er bleek behoefte aan een eenvoudige handleiding voor het uitvoeren van een BIA. ZonMw heeft daarom een leidraad met rekentool laten opstellen. Niet alleen voor onderzoekers, maar ook voor gebruikers als zorgprofessionals, budgethouders, overheden en zorgverzekeraars. Doel is het veld beter te faciliteren om de financiële consequenties van toepassing van kennis uit doelmatigheidsonderzoek inzichtelijk te maken en verder te brengen in de praktijk.

Afwegingen

Een positieve uitkomst op de gezondheid van patiënten vormt de basis voor de afweging om een interventie te implementeren of te de-implementeren. Daarnaast is de totale benodigde investering vanuit de samenleving, zorgverzekeraar en/of zorgaanbieder – ofwel de budgetimpact – een tweede relevante afweging.

Ermee aan de slag

Bent u bezig met een BIA of verwacht u binnenkort een BIA te gaan maken? Gebruik dan de ZonMw-rekentool. De rekentool (excel), de leidraad (pdf) en de BIA-tool als voorbeeld (excel) vindt u op de BIA-website van ZonMw.

ZonMw verneemt vervolgens graag uw ervaringen omtrent de bruikbaarheid van de rekentool én de leidraad via doelmatigheidsonderzoek@zonmw.nl.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.