Meteen naar de inhoud

Richtlijn palliatieve sedatie is herzien

De Multidisciplinaire Richtlijn Palliatieve Sedatie is herzien. De richtlijn geldt voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij palliatieve sedatie. In de nieuwe richtlijn staat een multidisciplinaire en multi-dimensionele aanpak centraal, waarbij de indicatiestelling voor palliatieve sedatie de verantwoordelijkheid blijft van artsen.

De Multidisciplinaire Richtlijn Palliatieve Sedatie bevat het professionele kader voor de indicatiestelling van palliatieve sedatie, de randvoorwaarden, het besluitvormingsproces en de uitvoering. De nieuwe richtlijn is uiteraard gebaseerd op de meest recente inzichten. De richtlijn is tot stand gekomen op basis van een analyse van geconstateerde knelpunten, vanuit zorgverleners en patiënten. Uiteraard is deze richtlijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Belangrijkste aanpassingen
In de herziene richtlijn is het doseringsschema van medicatie aangepast. Er is meer aandacht voor proportionele sedatie. Daarnaast is het onderwerp ‘acute sedatie’ toegevoegd. Het lijden hoeft niet alleen lichamelijk van aard te zijn, existentieel lijden speelt ook een rol. Daarnaast is aandacht voor mensen met dementie en voor mensen met een verstandelijke beperking.

Indicatiestelling
De indicatiestelling voor palliatieve sedatie blijft de verantwoordelijkheid blijft van artsen. Reden voor V&VN om de multidisciplinaire richtlijn niet te autoriseren. Zij had graag gezien dat verpleegkundig specialisten deze indicatie ook mogen stellen.

Meer informatie
De nieuwe richtlijn staat als doorzoekbare pdf op de website van Pallialine. Meer informatie over palliatieve sedatie en patiëntinformatie en ondersteunende middelen over dit onderwerp zijn te vinden op de betreffende themapagina op www.Palliaweb.nl.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Alarmfase voor apenpokken

De WHO heeft Monkeypox, ofwel apenpokken, aangemerkt (als ‘internationaal gevaar voor de volksgezondheid’. De ziekte verspreidt zich in gebieden waar het eerder niet voorkwam.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens