Rik van der Meer (KNMP) treedt terug

Eind vorige week legde Rik van der Meer om persoonlijke redenen het voorzitterschap van de KNMP neer. Vervolgens werd druk gespeculeerd op diverse fora over de achtergronden van zijn plotselinge vertrek. HetPharmaceutisch Weekblad bevestigt nu dat de moeilijk positie van zijn Apotheek Havinga in Den Haag de reden voor Van der Meer is om af te treden.

Het bestuur van de KNMP heeft respect voor zijn besluit, maar betreurt het vertrek van Rik van der Meer. Hij was sinds 2012 voorzitter en de eerste in de geschiedenis van de KNMPdie via rechtstreekse verkiezingen door de leden werd gekozen. Onder zijn voorzitterschap is een aantal belangrijke stappen gezet voor de erkenning van apothekers als dé medicijnexpert en zorgverlener naast de patiënt en diens arts en wijkverpleegkundige. Ook is onder zijn leiding degovernance van de KNMP ingrijpend gemoderniseerd. In PW benadrukt directeur Léon Tinke van de KNMP dat er geen bestuurlijke verschillen van mening ten grondslag liggen aan het vertrek.

 

Over het lot van Apotheek Havinga aan het Prins Hendrikplein in Den Haag ontbreekt nadere informatie. Radio West zette een foto online met verhuiswagens voor de deur, terwijl een executieverkoop van de inboedel is aangekondigd. De apotheek hing een claim boven het hoofd vanAzivo/Menzis wegens afwijkingen van het preferentiebeleid. De tweede apotheek van Van der Meer in Den Haag sloot in mei jl.

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.