Roadmap voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Digitalisering van de zorg leeft. Aan de oproep van Nictiz om te komen voorstellen voor met prioriteit te digitaliseren gegevensuitwisseling, is massaal gehoor gegeven. Op basis daarvan zijn er uiteindelijk 13 gegevensuitwisselingen geselecteerd die in aanmerking komen voor versnelde digitalisering en plaatsing op de eerste Concept Roadmap.

Bij de selectie speelde een aantal criteria. Namelijk: de toegevoegde waarde: het gezondheidsbelang, het volume, de doelmatigheid en verbeteringen waar de patiënt ook echt iets van merkt. Maakbaarheid was een tweede aandachtspunt: het zelfde taalgebruik, de informatiebouwstenen, de infrastructuren voor landelijke uitwisseling, aansluiting op de MedMij-standaarden. Tot slot zijn draagvlak, betrokkenheid en volharding bij alle betrokkenen in het veld cruciaal.

13 Onderwerpen
Het toepassen van de criteria heeft geleid tot een eerste selectie van 13 onderwerpen, namelijk
· Acute Ambulanceoverdracht Spoedeisende Hulp
· Medicatieoverzicht en digitaal receptenverkeer
· Medicatie verstrekken en toedienen
· Overdracht tussen ziekenhuizen
· Verpleegkundige overdracht van ziekenhuis naar instelling of thuiszorg
· Ketenzorg / Netwerkzorg / Multidisciplinair Overleg Diabetes
· GGZ dossieroverdracht
· Acute overdracht verloskundige naar gynaecoloog
· Beelduitwisseling tussen ziekenhuizen
· Beelduitwisseling pathologie
· Multidisciplinair Overleg Oncologie
· Triage verwijzing – gegevensoverdracht van huisartsenpost naar meldkamer en SEH
· Elektronische gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg

Vervolgtraject
De vaststelling van de Concept Roadmap vindt plaats in Informatieberaad Zorg op 25 maart, zodat de toegezegde vervolgbrief vóór 1 april a.s. naar de Tweede Kamer gaat. De concept Roadmap wordt de komende maanden samen met het zorgveld verder uitgewerkt en beoordeeld op planning, maakbaarheid, draagvlak, en een juridische en financiële analyse. Daaruit volgt de definitieve eerste editie van de Roadmap. Deze wordt in voor de zomer in de derde brief aan de Tweede Kamer gecommuniceerd. Bij deze brief zit ook de programmatische aanpak waarmee VWS het zorgveld gaat ondersteunen om de komende jaren tot digitalisering te komen.

Er wordt gestart met de set zorgprocessen/gegevensuitwisseling uit de eerste Roadmap. Zodra er daarvan een uitwisseling goed loopt, kan de volgende inschuiven. Zo ontstaat een meerjarenagenda.

Bron: Nictiz

 

Abstracts gevraagd voor PRISMA-symposium

PRISMA houdt op 18 mei haar jaarlijkse symposium, dit maal digitaal. Met als thema ‘Digitaal naar betere zorg’. Apothekers kunnen hun abstracts daarvoor indienen t/m 14 maart

Huisartsen en de coronavaccinaties

Voor coronavaccinaties is geen verklaring van de huisarts nodig voor wel/geen vaccinatie. Evenmin als een (non)-Covid-verklaring voor begrafenisondernemers.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.
  • Nadat u op verzend klikt ontvangt u een bevestigingsmail in uw mailbox.