RVS vraagt uw mening rondom coronacrisis

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft begin 2020 een werkagenda gepresenteerd voor de komende jaren. De coronacrisis echter raakt aan al deze onderwerpen. RVS vindt het belangrijk om de lessen van deze crisis mee te nemen in haar advisering. Daarvoor verneemt ze  graag uw inzicht en ideeën.

De RVS is een onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement. Meer informatie over haar nieuwe werkagenda vindt u hier.

Met de vragenlijst over specifiek uw mening over items rondom de coronacrisis wil de RVS zich een beeld vormen van de stemming in Nederland. Hoe het met u gaat, en uw omgeving. Daarnaast hoopt ze meer zicht te krijgen op de lessen die u mogelijk ziet. In het algemeen, maar ook van de vijf thema’s uit de werkagenda. Zo wil de RVS aandachtspunten en signalen nú vasthouden, vastleggen en later meenemen in haar adviezen.

Input van diverse kanten

De RVS probeert middels een vragenlijst inbreng op te halen bij een diverse groep Nederlanders: zorg- en hulpverleners, patiënten en cliënten, beleidsmakers en bestuurders, maar ook andere mensen in de samenleving. U kunt deze vragenlijst invullen, maar ook mensen in uw netwerk uitnodigen om mee te doen. Dat kan via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/raadplegingRVS.

Lessen uit huidige crisis

De RVS gebruikt de resultaten van deze raadpleging om de lessen van de huidige coronapandemie mee te nemen in haar advisering. Dit is de eerste brede raadpleging. In de komende maanden wordt de raadpleging herhaald met deels andere vragen. Resultaten van de raadpleging benutten de RVS in onze adviezen en andere publicaties.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.