Drijfveren: Samen koers bepalen

FM_Drijfveren_webBalkbrug is een klein dorp in de kop van Overijsel met ongeveer 4000 inwoners. Het is ontstaan aan de Dedemsvaart en dankt zijn naam aan een balk die onder een brug in dit kanaal lag. Deze balk moest voorkomen dat schepen met te grote diepgang deze brug konden passeren. Het is vrijdagmorgen 10 uur. In het nieuwe Gezondheidsplein Balkburg zitten huisartsen, fysiotherapeuten, apotheker en assistentes gezamenlijk aan de koffie. De sfeer aan tafel is gemoedelijk. Marijke: “We drinken iedere dag samen koffie met de aanwezige zorgverleners van ‘het plein’. Vandaag hebben we taart; wil je ook een stukje?”

Apotheek Balkbrug (vierde plek Top 10 Beste Apotheken 2014) vormt samen met apotheek Avereerst in Dedemsvaart en uitdeelpost De Latyrus, samenwerkingsverband Avereest Apotheken. In totaal werken hier twee apothekers, zeventien assistentes en vijf medewerkers. Samen bedienen ze 17.000 patiënten.

Op de site staat: ‘Gemak’ is ons sleutelwoord? Gemak in de zin van?
Marijke: “Als wij het mensen gemakkelijk maken, krijg je tevreden klanten waarmee je ook ingewikkelde zaken kunt bespreken. Dat is geven en nemen, van twee kanten. Gemak bestaat bijvoorbeeld uit een goede herhaalservice. Gemak is ook dat patiënten na een consult meteen hun medicatie kunnen ophalen. Omdat we met de huisartsen een goed onderhouden formularium hebben, zijn de voorgeschreven geneesmiddelen over het algemeen op voorraad. Daarnaast hebben wij het geluk dat veel van onze cliënten bij Zilveren Kruis Achmea verzekerd zijn. Wij hoeven geen preferentiebeleid uit te voeren. We moeten wel zo gunstig mogelijk afleveren maar mogen zelf het label kiezen. En laten we eerlijk zijn: het feit dat er in zo’n klein dorp een apotheek staat, is in de basis al een groot gemak.”

Hoe ziet jullie FTO eruit?
“We hebben jaarlijks vier grote FTO’s met tien huisartsen uit drie praktijken en twee apothekers. Afhankelijk van het onderwerp komen daar partijen bij zoals de thuiszorg of bijvoorbeeld praktijkondersteuners. In dit overleg behandelen we kwesties als cijfers over voorschrijfgedrag, palliatieve zorg, Soa’s, urineweginfecties of diabetes. Daarnaast hebben we vijf keer per jaar een klein FTO met één vertegenwoordiger van de huisartsenpraktijken en een apotheker van Avereest apotheken. In dit overleg bespreken we praktische zaken als het formularium en we maken de agenda voor het groot FTO. We informeren elkaar onder andere over wijzigingen in de standaarden of praktische zaken rondom vergoedingen.”

Hoe zorg je dat uitkomsten van een FTO een vervolg krijgen?
“Door zaken steeds terug te koppelen. We hebben een ‘cijfer-FTO’. Dat FTO houden we niet aan het einde van het jaar maar al in maart. Dan bekijken we: waar staan we nu? Hoe doen we het? Moeten we bijsturen? Wat doen we goed? Wijken we af van de standaard en is daar een reden voor? Wat kan beter? Waar moeten we op letten? De onderlinge sfeer is zo goed dat het geen probleem is om dit in alle openheid met elkaar te bespreken.”

Die open sfeer is een voorwaarde voor een goed lopend FTO?
“Absoluut. En cijfers moet je altijd in perspectief blijven zien. Een andere voorwaarde is regelmaat. Ik zorg voor de agenda en de planning van het kleine FTO, agendapunten worden door alle betrokkene ingebracht. Tijdens het klein FTO bepalen we de agenda voor de grote FTO’s voor het hele jaar.”

Wat is het grootste belang van een FTO?
“Je zet samen een koers uit. Je ontwikkelt richtlijnen en bespreekt onderwerpen zodat je patiënten optimaal kunt behandelen. Dat is het grootste belang. Een mooi voorbeeld van een gezamenlijk optreden is het project afbouwen antidepressiva. Hierbij hebben we patiënten die langdurig (> 1jaar) antidepressiva gebruiken in kaart gebracht. De huisarts gaf aan welke mensen in aanmerking zouden kunnen komen om af te bouwen. Ze zijn per brief uitgenodigd voor een gesprek met een praktijkondersteuner GGZ waar ze informatie krijgen en eventueel een afbouwschema gaan volgen. Natuurlijk allemaal op vrijwillige basis. Zoiets is naar mijn idee zeer zinvol. In de NHG standaard staat dat na een half jaar gebruik van antidepressiva geprobeerd moet worden om deze af te bouwen, uitzonderingen daargelaten. Het effect op langere termijn is minder aangetoond terwijl er wel bijwerkingen kunnen optreden. Zo’n project bespreken we tijdens een FTO. We bespreken de therapie; wanneer begin je met antidepressiva maar ook wanneer stop je ermee? Daarnaast gaan we naar aanleiding van dit project kijken naar een continue implementatie, zodat er bij nieuw te starten patiënten geborgd is dat antidepressiva niet onnodig te lang gebruikt worden.”

Jullie hebben het goed voor elkaar. Blijft er nog iets te wensen over?
“Ik wil graag de goede dingen blijven zien. Ik ben een positief mens. Maar toch, het kan altijd beter. Ik denk dat de volgende stap ligt bij nog meer samenwerken met nog meer partijen. Met de thuiszorg en ziekenhuizen. Bijvoorbeeld bij het ontslag van patiënten. De apotheek krijgt geen ontslagbrief maar wel ontslagmedicatie. Dat zorgt soms voor onduidelijkheid. Wij kunnen altijd bij de huisarts terecht voor duidelijkheid, maar dat kan veel sneller, efficiënter en transparanter. Ik denk in mogelijkheden. Moderne innovaties die voorhanden zijn wil ik graag blijven inzetten. Een goede logistiek is volgens mij een voorwaarde om te kunnen samenwerken en om cliënten optimaal van dienst te zijn.”

Marijke Koolman 35 studeerde Farmacie in Groningen van 1998 tot 2005 | Al jaren samen met Thijs Oude Munnink Ja, ja ook apotheker.| Werkt tien jaar bij Avereest Apotheken met een tussenpoze van twee jaar waarin ze samen met Thijs de Atlantische Oceaan over zeilde. | Hobby’s: Zeilen, hardlopen, wandelen, fietsen | Favoriet boek:  De kunst van het geluk Dalai Lama | Guilty pleasures: Rooie Rinus en Pé Daalemmer | Nummer 1 op de bucket list: De wereld rond zeilen

Tekst en foto: Cai Vosbeek

 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…